Integrem la sostenibilitat de manera global

 

Per Osonament la sostenibilitat és una prioritat. Volem integrar la sostenibilitat de manera holística i transversal en tots els nostres serveis i activitats amb el propòsit de generar un impacte ambiental positiu cap a les persones i el territori.

Un edifici ecosostenible

La seu central d’Osonament  integra criteris de sostenibilitat que ens han permès obtenir la Qualificació energètica A de l’edifici seu de l’entitat (la més eficient).

També disposa del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental dins la categoria d’ús d’oficines, que és un sistema voluntari d’etiquetatge ecològic que atorga la Generalitat de Catalunya.

Acció climàtica

Actuem per ser una organització neutre de carboni i d’aquesta manera contribuir de manera activa en la lluita contra el canvi climàtic.

  • Calculem anualment la petjada de carboni i estem adherits al Programa d’Acords Voluntaris de la Generalitat de Catalunya.
  • Compensem les emissions generades que no ha estat possible reduir a través del Programa voluntari de compensació d’emissions de la Generalitat de Catalunya.
  • Estem adherits als Compromisos climàtics de la Generalitat de Catalunya.
  • Disposem d’un Pla per a la millora de la gestió energètica. 
  • Tota l’electricitat consumida prové de fonts renovables i disposa de certificat de garantia d’origen 100% renovable.
  • Instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum a la Llar Residència de Manlleu i a l’espai Estivill Camps de Torelló.

Gestió de Residus

Execució del II Pla de prevenció i gestió de residus 2022-2027, amb l’objectiu de fomentar la prevenció dels residus i millorar la recollida selectiva, i promoure unes bones pràctiques a tota l’organització.

Mobilitat

  • Estem desenvolupant el Pla de desplaçament d’empresa (PDE) 2022-2027 d’Osonament, validat i amb el Segell de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM). 
  • Electrificació progressiva de la flota de vehicles de l’entitat i foment de la mobilitat activa en professionals i persones usuàries de l’entitat 


Responsabilitat social: Qualitat / Protecció de dades / Pla igualtat Respecte al medi ambient