TOP 2 POSITION

Tel. 93 889 50 59 / C/e: osonament@osonament.cat

social

Gestió ambiental

Un edifici ecosostenible

La seu central d’Osonament  integra criteris de sostenibilitat que ens han permès obtenir la Qualificació energètica A de l’edifici seu de l’entitat (la més eficient).

Acords voluntaris

Osonament està adherida al Programa d’Acords Voluntaris de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCC). Els compromisos de les organitzacions adherides en aquest programa són informar del seu inventari anual d’emissions i definir accions anuals per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Petjada de Carboni

Estem compromesos amb la lluita contra el canvi climàtic i, en aquest context, calculem la petjada de carboni resultat de l’activitat de l’entitat des de 2014, alhora que implementem mesures per reduir les emissions que genera l’activitat del centre.  El 2019, hem fet un pas més enllà, invertint en projectes de reducció d’emissions que, a més a més, milloren el medi ambient i l’entorn social en el qual es desenvolupen. Això ha permès que esdevingui una organització “neutra de carboni” i que continui contribuint a l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 13 “Acció pel clima” de l’agenda 2030 fixada per la ONU.

Les diferents mesures implementades per l’entitat han permès la reducció d’emissions en un 14% entre els anys 2018 i 2019 i en un 13%, entre els anys 2017 i 2018.

Algunes accions realitzades han estat la construcció d’un ecoedifici amb certificat de sostenibilitat A (l’actual seu central), el canvi de lluminària convencional per LED a la Llar Residència de Manlleu, i l’adquisició de bicicletes i tricicles elèctrics i bicicletes convencionals per a diferents activitats als serveis d’Osonament. 

Gestió de residus

Des d’Osonament i partint del ferm compromís de l’entitat amb la preservació del medi ambient i el canvi climàtic i com a part de la materialització del nostre valor de Responsabilitat i sostenibilitat, hem elaborat un Pla de Residus. Gràcies a aquest pla, el 2019 hi ha hagut una reducció d’un 45% del residu multiproducte generat pels professionals i una reducció del 68% de paper triturat a la Llar Residència de Manlleu. 

  Política de Gestió de Residus.pdf

 

 


Responsabilitat social: Qualitat / Protecció de dades / Pla igualtat Respecte al medi ambient

Comparteix aquesta publicació:

top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat