Tel. 93 889 50 59 · C/e: osonament@osonament.cat · CONTACTA · INTRANET

social

Gestió ambiental

Un edifici ecosostenible

La seu central d’Osonament  integra criteris de sostenibilitat que ens han permès obtenir la Qualificació energètica A de l’edifici seu de l’entitat (la més eficient).

 Petjada de Carboni

A Osonament seguim amb el nostre compromís de lluita contra el canvi climàtic i treballem per a impulsar estratègies i actuacions orientades a esdevenir una organització amb neutralitat climàtica.

Fem nostres els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i contribuïm amb l’ODS 13 “Acció pel clima”. Així des de l’any 2014 calculem la Petjada de carboni i implementem mesures per reduir les emissions que genera la nostra activitat i des de l’any 2019, també compensem aquelles emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) que no podem reduir per esdevenir una organització neutre en carboni.

Estem adherits al Programa d’acords voluntaris de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCC). Els compromisos de les organitzacions adherides en aquest programa són informar del seu inventari anual d’emissions i definir accions anuals per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Aquest 2020, la nostra petjada de carboni és de 195,75 tones de CO2 equivalent, que significa que cada treballador/a d’Osonament genera 26,7 tones de CO2.

S’observa un lleuger increment (6,9%) respecte a l’any anterior atribuïble, en bona part, al compliment del protocol de protecció i prevenció del COVID-19 a la Llar Residència de Manlleu. Per contra, i també pels efectes de la pandèmia, la seu central d’Osonament ha reduït la seves emissions un 17,6% respecte l’any anterior.

Gestió de residus

El 2020 s’ha continuat amb el seguiment de la correcta gestió de la selecció de residus i incidències. La pandèmia, però, ha provocat alguns canvis en aquesta àrea respecte els anys previs. En aquest sentit, es registra un augment de residus multi producte, tant al centre de Vic com a la Llar Residència de Manlleu, en un 26,05% i un 144,67%, respectivament. Aquest augment l’atribuïm a la pandèmia (utilització de més paper per a la desinfecció, per a eixugamans, ús de material de plàstic d’un sol ús, etc.)

Pel que fa al paper reciclable (sense dades confidencials), diaris, revistes, etc. s’ha produït una disminució tant a Vic com a Manlleu, també ocasionada per la disminució d’activitat presencial (a la seu central) com per les limitacions de compartir material. La disminució en  ambdós centres és d’un 57.20% a Vic i d’un 55.53% a Manlleu.

Pel que fa al residu orgànic que es genera a l’entitat, destacar que gran part es destina a l’elaboració de compostatge per l’espai d’hort; es disposa de 2 contenidors de 0.5 m3 cada un. Des del 2018 fins ara, d’un total de residu de 3m³ de matèria orgànica anual, s’obté 0,750 m³ de compost.

  Política de Gestió de Residus.pdf

 

 


Responsabilitat social: Qualitat / Protecció de dades / Pla igualtat Respecte al medi ambient

Comparteix aquesta publicació:

top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat