Programes transversals

Programes en els quals hi poden participar totes les persones vinculades a qualsevol àrea de salut mental d’Osonament i que ajuden a complementar el seu itinerari i procés de recuperació. Aquests programes estan enfocats a donar resposta no només a les persones ateses, sinó a les famílies i/o la comunitat.

Ocell de foc

Des de la Xarxa Jove Ocell de Foc Osona-Berguedà, vetllem pel benestar emocional dels i les joves tant en la seva vida professional com personal. Treballem des de la sensibilització, prevenció i acompanyament en temes de salut mental de tots els i les joves entre 16 i 30 anys de la Comarca d’Osona i Berguedà.

Programa Respir

El Programa Respir té com a finalitat donar suport i descans temporal a famílies que tenen al seu càrrec a persones amb problemes de salut mental.

El seu objectiu principal és el de millorar la qualitat de vida dels familiars i cuidadors, proporcionant-los un temps de descans, prevenir situacions de sobrecàrrega i estrès i donar resposta a situacions familiars estressants.

Podeu veure la programació aquí.

Programa d’atenció a les famílies

Durant el 2016 es va crear la comissió del programa de famílies  tranversal formada per professionals del CHV (CSMA, CSMIJ i CAS), AFMMO i Osonament amb l’objectiu de dissenyar una única cartera de serveis amb diferents accions orientades a les famílies d’Osona.

Podeu veure tota la informació del programa aquí.

Programa transversal de joves: Joves en acció

Joves en acció és un programa d’orientació i acompanyament dirigit a joves amb diagnòstic de trastorn mental. Té per objectiu implicar de forma activa a la persona participant en la definició i posada en marxa d’un projecte vital propi, basat en els seus interessos i competències.

Compta amb la participació activa de professionals de l’Àrea de Rehabilitació i de l’Àrea Laboral.

Dins del programa general de Joves en Acció també hi ha dos subprogrames específics en funció de les característiques dels joves atesos:
a ) Programa de psicosis incipient (PAE-TPI): programa dirigit a joves d’entre 14 i 25 anys. Els objectius que es treballen són la psicoeducació, participació comunitària, foment d’hàbits saludables i recuperació comunitària laboral i/o formativa.
b) Programa Singulars: programa subvencionat pel SOC, que dona resposta a l’objectiu laboral dels joves atesos oferint orientació professional i formació per tal que els participants aconsegueixin la inserció laboral o el retorn a l’educació reglada.

Programa d’intervenció comunitària

És el marc on es realitzen accions i es porten a terme projectes de caire comunitari per fomentar que les persones ateses puguin definir un projecte de vida personal i comunitari, i a la vegada, treballar amb la comunitat per promocionar i prevenir la salut mental i addiccions així com sensibilitzar i reduir l’estigma.

Algunes de les intervencions del programa són: Parelles Artístiques, exposicions a l’espai Bioartcafè, Apropa Cultura, accions amb Cooperació Osona Sàhara, adhesió al Dia Mundial de l’Activitat Física, activitats amb l’associació Pallapupas, Tardes d’estiu al carrer (programa Ajuntament Vic), participació al Mercat Medieval de Vic, Accions en el Dia internacional de la diversitat funcional, Marató TV3, Tallers d’horticultura amb l’Escola Guillem de Montrodon, Activitats de Sensibilització i promoció de la salut mental, Conferències i Presentacions i Projectes de sensibilització a les escoles i instituts.

Programa de salut física

Osonament incorpora programes de promoció de la salut física en el tractament integral de persones amb TMS, permetent millorar la qualitat de vida i prevenint i controlant les malalties cròniques associades. Per tal d’assolir aquest objectiu, dins dels seus programes d’intervenció, es disposa del Programa de salut física coordinat per una professional experta de CAFE i un Programa de dietètica i nutrició, coordinat per una experta en dietètica i nutrició.

Programa de col·laboració amb Departament de Justícia

Osonament és una entitat d’interès social, que d’acord al conveni establert en data de 8 de setembre del 2011, col·labora amb la direcció d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia juvenil del Departament de Justícia en l’execució de programes de TBC amb dues modalitats de TBC: persones proposades per al compliment de tractament en algun dels recursos d’Osonament (TBC tractament) o persones que col·laboren donant suport en diverses tasques i/o activitats  en funció de les necessitats de les àrees d’atenció de l’entitat (TBC orindari).

Programa de Voluntariat

Des del programa de Voluntariat d’Osonament es potencia l’entitat com un espai comunitari i obert, on integrem les tasques de voluntariat en els nostres serveis i potenciem que les persones que atenem puguin fer tasques de voluntariat a la comunitat.

En el marc del programa es contemplen dues línies paral·lels de voluntariat:
– Persones voluntàries que realitzen una tasca de voluntariat a Osonament: aquestes persones poden ser externes a l’entitat, o bé persones usuàries dels serveis d’Osonament i que també fan de voluntàries a l’entitat.
– Persones usuàries d’Osonament que tenen un interès en orientació i/o realització d’un voluntariat a la comunitat. 

Programa d’avaluació i intervenció cognitiva

Es disposa d’un programa per al cribratge, avaluació i estimulació/rehabilitació de les funcions cognitives per a persones amb algun tipus de problema de salut mental, ja que sovint, la presència d’alteracions cognitives amb repercussió funcional són presents en les persones que atenem. El cribratge ha de poder servir a l’hora de decidir si cal ampliar l’avaluació amb una exploració neuropsicològica per tal de poder definir un perfil (neuropsicològic) de la persona avaluada podent determinar, no només el rendiment cognitiu, sinó com aquest pot afectar al seu dia a dia.

El programa té en compte l’avaluació i la intervenció en dues modalitats: estimulació cognitiva (intervenció dirigida a mantenir o millorar el funcionament cognitiu ) i/o rehabilitació neuropsicològica (dirigida a aconseguir canvis funcionals en les persones).

Activitats transversals

A part de les activitats pròpies dels serveis, Osonament ofereix un ventall d’activitats que les persones ateses des de qualsevol servei de l’entitat pot realitzar d’acord amb el seu pla de treball establert amb el professional referent. Aquestes activitats transversals canvien en funció de les necessitats i interessos de les persones ateses. Algunes d’aquestes activitats són: art teràpia, activitat física, espai de lectura, competències laborals i formatives amb PNL, biodansa, mòduls d’activitats de la vida diària, rehabilitació cognitiva, relaxació, suport a l’ocupació, torneig de futbol sala, club de feina i Tea Time (conversa en anglès).