Tel. 93 889 50 59 · C/e: osonament@osonament.cat · CONTACTA · INTRANET - WEBMAIL

social

Docència i Recerca, doctorands industrials i pràctiques

Docència i recerca

Des d’Osonament es potencia la projecció externa dels professionals de l’entitat, afavorint la seva dedicació com a docents en diferents centres educatius i universitats, i la realització de ponències, exposicions, doctorats i estudis de recerca.

Formem part del Grup de recerca SaMIS de Salut Mental i Innovació Social. L’objectiu d’aquest grup de recerca és generar i transferir coneixement sobre la salut mental des d’una aproximació interdisciplinària, holística, col·laborativa i internacional. Es tracta d’un grup interinstitucional d’investigadors de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVIC-UCC)  i l’Hospital Universitari de Vic, Osonament i Fundació Althaia, entre d’altres entitats col·laboradores.

Doctorands industrials

L’equip d’Osonament compta amb una Doctoranda industrial en activitat física i salut mental del Grup de Recerca en Esport i Activitat Física de la UVic-UCC (GRAEF), que està implementant un programa d’activitat física per a les persones ateses usuàries: “Trastorns mentals severs, cronicitat i patró sedentari: Estudi d’usabilitat i efectivitat del programa Seu menys, mou-te més”.

També compta amb una Doctoranda industrial en dietètica i nutrició. Grup de Recerca Methodology, Methods, Models and Health and Social Outcomes (M3O). Concretament, porta a terme el projecte “Eficàcia d’un programa d’educació alimentària per a la promoció del consum de fruita i verdura en persones amb Traston Mental Sever “Dietment”).

D’altra banda, també forma part de l’equip un Doctorand Industrial en Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes, del Grup de Recerca Digital Care de la UVic-UCC, amb el projecte “Intervencions amb tecnologies digitals en la recuperació de la salut mental i les addiccions”.

Pràctiques

Osonament disposa d’una àmplia oferta de pràcticums de graus de Psicologia, Educació Social, Teràpia Ocupacional i màster de Psicologia General sanitària gràcies a convenis de cooperació subscrits amb universitats i centres formatius. Tenim convenis signats amb:

  • Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
  • Universitat de Barcelona (UB)
  • Institut Superior d’Estudis Psicològics de Barcelona (ISEP)
  • Centre Universitari Internacional de Barcelona (UNIBA)
  • Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de Terrassa (EUIT)
  • Institut Callís de Vic
  • Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu

Qui somMissió, visio i valors / Història / Equip / L’edifici / Certificats i reconeixementsDades destacades / Estratègia corporativa / Treball col·laboratiu / Ètica / Docència i recerca

top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat