Seguretat i salut laboral

Política de Prevenció de Riscos Laborals

Osonament entén que la prevenció dels riscos laborals associats a les activitats que es duen a terme a la nostra entitat és un element clau de la seva gestió. Així mateix, vetlla perquè tots els seus integrants prestin el màxim interès i esforç amb l’objectiu d’aconseguir un entorn de treball segur i saludable.

 Prevenció de Riscos Laborals.pdf

Certificat del sistema de gestió