Seguretat i salut laboral

Política de Seguretat i Salut Laboral

Osonament entén que la Seguretat i Salut Laboral associada a les activitats que es duen a terme a la nostra entitat és un element clau de la seva gestió. Així mateix, vetlla perquè tots els seus integrants prestin el màxim interès i esforç amb l’objectiu d’aconseguir un entorn de treball segur i saludable.

Política de seguretat i salut laboral

Certificat del sistema de gestió