PER A EMPRESES

Valoració de les persones candidates per al lloc de treball.
Després d’analitzar l‘oferta de feina i el perfil de professional que demana l’empresa, des del servei es fa una valoració de les persones candidates posant especial èmfasi en els seus interessos i competències.

Anàlisis i adaptació en el lloc de treball.
En el moment de rebre l’ oferta l’equip de professionals valora el lloc de treball i, si és necessari, proposa a l’empresa adaptar-lo a les necessitats del treballador/a, amb l’objectiu de millorar la qualitat del treball i la satisfacció d’ambdues parts de la relació laboral.

Seguiment individual del treballador/a.
El servei ofereix un seguiment individual del treballador/a fora del context laboral, amb l’objectiu de valorar el seu procés.

Suport al mateix lloc de treball.
Si és necessari, també es fa un acompanyament al mateix lloc de treball amb la intensitat i el temps que es requereixi i de manera pactada entre l’empresa, el treballador/a  i el SIL.

Assessorament i suport a l’entorn laboral.
També oferim suport i assessorament a les persones de l’entorn laboral, amb l’objectiu que el procés d’inserció laboral del treballador/a sigui òptim.

Valoracions periòdiques i reunions de seguiment amb l’empresa.
Es fan seguiments amb la persona de referència del treballador/a dins l’empresa, per valorar el seu procés professional i el servei prestat.

Pràctiques a l’empresa.
Des d’Osonament s’ofereix la possibilitat que la persona usuària pugui fer pràctiques a l’empresa.

Assessorament del compliment de la LISMI i de bonificacions empresarials. Des del servei podem informar sobre els drets i deures de les empreses envers la llei, així com dels beneficis que pot obtenir amb la contractació de persones amb dificultats derivades de malaltia mental. L’empresa pot complir la LISMI a través de:

– Compra de serveis
Distribució de publicitat, revistes, fulletons
Elaboració de manipulats
Enclavaments laborals

– Compra de productes socials
Productes d’economia social del CET Areté (taules de cultiu, caixes de fusta, caixes niu i menjadores d’ocells, hotels d’insectes.
Articles reciclats de la Botiga de segona mà
www.fundacioarete.cat

– Donatius

Contacteu amb nosaltres per parlar-ne