TOP 2 POSITION

Tel. 93 889 50 59 / C/e: osonament@osonament.cat

social

Qualitat

Certificació ISO 9001:2015

L’entitat segueix un Sistema de Gestió de la Qualitat encarat cap a la millora contínua. Cada any es marquen objectius, es mesuren i s’avaluen resultats i es fixen noves accions de millora. El 2019 es fa auditoria de seguiment de les diferents àrees d’Osonament conforme la norma ISO 9001:2015.

Política de Qualitat

La política de qualitat fixa les directrius fonamentals per definir i garantir la qualitat dels nostres serveis, així com el compliment dels requeriments legals i està orientada a la satisfacció de les necessitats de les persones que atenem amb vocació de millora continua.

 Política de Qualitat.pdf


Responsabilitat social: Qualitat / Protecció de dades / Pla igualtat Respecte al medi ambient

Comparteix aquesta publicació:

top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat