Qualitat

Certificació ISO 9001:2015

L’entitat segueix un Sistema de Gestió de la Qualitat encarat cap a la millora contínua. Cada any es marquen objectius, es mesuren i s’avaluen resultats i es fixen noves accions de millora. A finals de 2020, es realitza auditoria de recertificació de la norma ISO 9001:2015 a tots els serveis de salut mental de l’entitat.


Política de Qualitat

La política de qualitat fixa les directrius fonamentals per definir i garantir la qualitat dels nostres serveis, així com el compliment dels requeriments legals i està orientada a la satisfacció de les necessitats de les persones que atenem amb vocació de millora continua.

 Política de Qualitat.pdf

 


Responsabilitat social: Qualitat / Protecció de dades / Pla igualtat Respecte al medi ambient