TOP 2 POSITION

Tel. 93 889 50 59 / C/e: osonament@osonament.cat

social

Auditories i comptes anuals

Els resultats dels exercicis econòmics són auditats de forma anual per l’empresa Busquets Auditors i Economistes. Això ens permet oferir la màxima transparència de la nostra gestió econòmica i consolidar la solvència financera necessària per seguir prestant serveis de qualitat.

pic_pdf 2019
pic_pdf 2018
pic_pdf
 2017
pic_pdf 2016
pic_pdf 2015
pic_pdf 2014
pic_pdf 2013
pic_pdf 2012
pic_pdf 2011
pic_pdf 2010

Trànsparència: Estatuts / Organigrama / Memòries i balanç social anuals / Auditories i comptes anuals / Contractes i convenis subscrits a l’administració

Comparteix aquesta publicació:

top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat