Tel. 93 889 50 59 · C/e: osonament@osonament.cat · CONTACTA · INTRANET - WEBMAIL

social

Auditories i comptes anuals

Els resultats dels exercicis econòmics són auditats de forma anual per l’empresa Busquets Auditors i Economistes. Això ens permet oferir la màxima transparència de la nostra gestió econòmica i consolidar la solvència financera necessària per seguir prestant serveis de qualitat.

2021
Informe Auditoria CCAA FCMPPO 2021.pdf
Presentació CCAA FCMPPO 2021.pdf

2020
Informe Auditoria CCAA FCMPPO 2020.pdf
Presentació CCAA FCMPPO 2020.pdf

2019
Informe Auditoria CCAA FCMPPO 2019.pdf
Presentació CCAA FCMPPO 2019.pdf

2018
Informe Auditoria CCAA FCMPPO 2018.pdf
Presentació CCAA FCMPPO 2018.pdf

pic_pdf
 2017
pic_pdf 2016


Trànsparència: Estatuts / Organigrama / Memòries i balanç social anuals / Auditories i comptes anuals / Contractes i convenis subscrits a l’administració

Mostra la pàgina

top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat