Auditories i comptes anuals

Els resultats dels exercicis econòmics són auditats de forma anual per l’empresa Busquets Auditors i Economistes. Això ens permet oferir la màxima transparència de la nostra gestió econòmica i consolidar la solvència financera necessària per seguir prestant serveis de qualitat.

2023

Informe Auditoria CCAA FCMPPO 2023.pdf
Presentació CCAA FCMPPO 2023.pdf

2022

Informe Auditoria CCAA FCMPPO 2022.pdf
Presentació CCAA FCMPPO 2022.pdf

2021
Informe Auditoria CCAA FCMPPO 2021.pdf
Presentació CCAA FCMPPO 2021.pdf

2020
Informe Auditoria CCAA FCMPPO 2020.pdf
Presentació CCAA FCMPPO 2020.pdf

2019
Informe Auditoria CCAA FCMPPO 2019.pdf
Presentació CCAA FCMPPO 2019.pdf


Trànsparència: Estatuts / Organigrama / Memòries i balanç social anuals / Auditories i comptes anuals / Contractes i convenis subscrits a l’administració

Mostra la pàgina