Àrea d’Habitatge

L’Àrea d’Habitatge d’Osonament dóna resposta a les necessitats d’habitatge de les persones amb problemàtica de salut mental tant en el propi domicili com a nivell residencial, amb l’objectiu de potenciar l’autonomia personal de les persones ateses.

 Serveis residencials

Llar Residència de Manlleu

La Llar Residència és un recurs que depèn de la Departament de Drets Socials i que gestiona Osonament. Es tracta d’un servei d’acolliment residencial de 30 places per a persones adultes de menys de 65 anys, integrat al municipi de Manlleu, de caràcter temporal o permanent. Les persones que hi viuen presenten una capacitat d’autonomia baixa i precisen suport per al seu autogovern i per a les activitats de la via diària.

L’objectiu del recurs és promocionar l’autonomia dins d’un règim de convivència grupal, afavorint una millora de la qualitat de vida i potenciant la integració a la comunitat de les persones ateses.

La llar disposa d’un equip assistencial, que té cura i organitza la realització de les activitats adequades per facilitar la rehabilitació i reinserció en els diferents àmbits, i atendre les necessitats individuals i socials dels i les residents.

psicomotricitat Residència 2

Llars amb suport

Són pisos normalitzats on hi viuen persones que tenen problemàtica social derivada de  malaltia mental amb necessitat d’un suport mínim per realitzar les activitats de la vida diària i per al seu autogovern. Es tracta d’15 places públiques i subvencionades pel Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, gestionades per Osonament, repartides en tres pisos situats a Vic i un a Torelló.

Serveis d’Atenció a la llar

Suport Autonomia Pròpia Llar (PSALL) i SADE en Salut Mental

El programa  Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar (PSALL) i el Servei d’Atenció Domiciliària Especialitzada (SADE) en salut mental estan adreçats a potenciar les àrees d’autonomia de les persones que pateixen problemes de salut mental i que, donades les seves característiques personals, poden viure de manera autònoma en el seu propi domicili. La intervenció amb la persona es fa a través de les tasques realitzades al domicili i dels acompanyaments a les activitats que es generen fora de la llar; mantenint sempre la doble funció assistencial i educativa adreçada a potenciar l’autonomia personal de les persones ateses.