Protecció de dades

El compliment de la normativa de Protecció de Dades vigent en cada moment permet garantir a la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (Osonament) el tractament correcte de les dades i el manteniment de la confiança dels seus usuaris i usuàries. L’entitat està adscrita al Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals (UCH), fet que li permet l’aplicació concreta de la llei considerant les especificitats de l’activitat que porta a terme. 

Vostè pot exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a la persona Delegada de Protecció de Dades a pdosonament@osonament.cat o personalment a:

Osonament
C/Josep Maria Selva, 2
08500 Vic, Barcelona


Responsabilitat social: Qualitat / Protecció de dades / Pla igualtat Respecte al medi ambient