Àrea Inserció Laboral

L’Àrea d’Inserció Laboral d’Osonament està formada per un conjunt de programes i serveis que tenen per objectiu millorar les habilitats i competències de les persones amb dificultats derivades de malaltia mental i addiccions, i la seva  incorporació i manteniment del lloc de treball en el mercat laboral.

També s’ofereix assessorament, suport i acompanyament a les empreses que col·laboren en aquest procés d’inserció.

Treball amb les persones:

Valoració i orientació. En el moment d’incorporar-se en el nostre servei, cada persona és valorada per part de l’equip de professionals, amb l’objectiu de garantir la seva incorporació en el programa més adequat.

Preparació laboral. Algunes de les persones usuàries poden necessitar preparació prèvia per adquirir els hàbits bàsics pel correcte desenvolupament de qualsevol activitat productiva, ja sigui en el mercat laboral ordinari o en el protegit. Aquesta rehabilitació es realitza mitjançant la simulació d’un treball productiu en diversos tallers i també en sessions de formació per conèixer més de prop el mercat laboral.

Formació laboral bàsica. Des dels diversos programes que oferim es porten a terme accions teòriques formatives, adreçades al coneixement del mercat laboral i al procés de recerca i manteniment del lloc de treball. També hi ha l’opció de poder realitzar aquesta formació des d’una vessant pràctica, mitjançant tallers de millora de les competències laborals i pràctiques en empreses.

Suport en la recerca de feina. Les persones adscrites al nostre servei reben suport per adquirir les estratègies necessàries per trobar una feina (consell i suport en l’elaboració del currículum, en la carta de presentació, preparació i simulació d’entrevistes laborals, recerca d’ofertes…).

Inserció en el mercat laboral ordinari i/o protegit.  Aquest és el principal objectiu del servei. El procés d’inserció comporta un profund coneixement de les competències de cada persona. A més, l’equip de professionals també realitza un apropament al teixit empresarial, administracions i entitats de la comarca d’Osona.

Seguiment de les persones inserides. L’atenció que reben les persones no finalitza un cop inserides en el mercat laboral, ja que cal garantir la continuïtat i satisfacció en el seu lloc de treball. Aquest seguiment es mantindrà fins que es consideri que la persona és suficientment autònoma per desenvolupar les seves tasques.

Suport a les famílies.  El servei  dóna suport a les famílies que ho desitgin oferint-los assessorament, informació i participació en el projecte laboral del seu familiar.

Programes i serveis:

Servei Prelaboral (SPL)

És un recurs destinat a persones majors d’edat diagnosticades de Trastorn Mental Greu (TMG)  que volen incorporar-se al món laboral però que els falten habilitats i hàbits per a fer-ho. En aquest servei desenvolupen diverses tècniques amb l’objectiu de formar-se per iniciar un itinerari d’inserció laboral. Posteriorment, les persones usuàries són derivades a altres programes del SIL segons les seves necessitats, des dels que es comença a fer la recerca activa de feina.  L’accés al SPL es pot fer a través de la derivació des de qualsevol servei de les xarxes públiques socials, sanitàries i sociosanitàries. Les persones beneficiàries d’aquest servei s’han de trobar estabilitzades i han d’estar en possessió del certificat legal de disminució derivat de malaltia mental o d’un informe mèdic que acrediti que té un diagnòstic de TMG. Per a cada persona es realitza un Programa de Rehabilitació Individual per la Inserció Laboral i un programa d’intervenció amb la seva família. També se l’assigna en diferents tallers de rehabilitació laboral (horticultora, jardineria i  manipulats) i/o mòduls formatius (Tecnologies de la informació i la comunicació, habilitats socials i coneixement del món laboral). L’SPL d’Osona disposa actualment de 35 places. Finançament: Conveni amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

 

Oficina Tècnica Laboral (OTL)

L’Oficina Tècnica Laboral d’Osona (OTL) és un dispositiu de la Diputació de Barcelona i el Consorci d’Osona de Serveis Socials, d’inserció laboral adreçat a persones amb trastorns de salut mental i addiccions integrat dins el Servei Local d’Ocupació d’Osona. La característica essencial d’aquest model és l’anàlisi i el diagnòstic de la situació familiar, el treball amb l’empresa i el treball amb suport.

Incorpora: contribuïm a millorar la integració sociolaboral de les persones en situacions de vulnerabilitat

Osonament forma part del programa Incorpora de “la Caixa” des del juliol del 2018. Això ens permet una millora en la creació d’oportunitats per a les persones amb malaltia mental i/o addiccions de la comarca d’Osona per la seva incorporació en el mercat laboral ordinari.

Osonament, des del programa Incorpora, accedeix a un treball amb xarxa amb la resta d’entitats d’inserció de la província de Barcelona i per extensió de Catalunya, així com la possibilitat de derivar a les persones ateses a punts Incorpora de Formació i d’Autoocupació.

Ens permet una millora en la captació d’empreses que donen oportunitats a les persones ateses a Osonament.

Pels tècnics, és un espai per compartir les bones praxis i l’experiència del dia a dia amb la resta de professionals d’Incorpora.

Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental (SIOAS 2023)

Núm. d’expedient: STC044/23/000022

Algunes de les persones amb discapacitat derivat de malaltia mental que es troben en la fase de preparació i recerca activa de feina, necessiten un suport més intens durant aquest procés. Per aquest motiu, i de manera paral·lela a la OTL, poden passar a formar part dels serveis d’orientació, acompanyament i suport a la inserció (SIOAS),  els quals ofereixen un suport de més intensitat en les fases esmentades. L’objectiu és el de poder aconseguir una millora de la ocupabilitat de les persones ates. Una de les metodologies que desenvolupa el SIOAS és al de Treball amb suport. Garanteix un seguiment molt més intensiu en el procés d’incorporació en el lloc de treball i en el manteniment del mateix, amb la presència, si s’escau, d’un professional de suport en el propi lloc de treball. Aquest servei està adreçat a les persones que s’incorporen en empreses del mercat laboral ordinari.

Projecte subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu Plus

 

Programa Singulars. Joves en acció 2023

Expedient número SOC020/23/000134

Joves en Acció és un programa ampli i d’atenció integral, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels joves de la comarca d’Osona amb trastorn de salut mental.

Dins d’aquest programa tenim definim unes actuacions concretes, destinades a la millora de la ocupabilitat dels joves  que tenen dificultats a l’hora d’iniciar un procés d’inserció laboral o de retorn al sistema educatiu. Aquestes actuacions estan emparades pel Programa Singulars

En el programes Singulars 2022 mantenim una oferta formativa diversificada per tal que els joves participants puguin trobar una motivació professional, ja que molts d’ells no tenen definit el seu projecte de futur.

Aconseguir definir un objectiu laboral o formatiu en aquests joves, per nosaltres ja seria tot un èxit, partint de les dificultats que tenen, no només per l’edat, per la manca de formació o experiència laboral, sinó per la seva pròpia salut mental, que dificulta encara més una problemàtica pròpia de la seva generació.

El programa està liderat per una preparadora laboral, que orienta i dona suport al jove en tot el procés i es compte amb el suport d’un equip multidisciplinar que dona resposta a les necessitats del jove, més enllà de les laborals i educatives.

Els mòduls formatius quedaran definits, en funció de les motivacions expressades pels joves, tenint en compte aquelles formacions que tenen una major inserció en el mercat laboral actual.

Es contempla la possibilitat de que els joves participin en tots el mòduls formatius que siguin motivadors per ells, conscients que no els utilitzaran en la seva totalitat, però ens trobem davant d’un grup molt heterogeni, però s’intentarà que cada jove tingui un suport el més individualitzat possible.

Les activitats de Singulars es realitzaran des del gener del 2024 fins a desembre de 2024.

Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

 Programa Next Diversitat i Empresa

Osonament participa al Programa Next Diversitat i Empresa impulsat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya amb els fons europeus Next Generation. Aquest programa, coordinat conjuntament per ECAS (federació d’Entitats d’Acció Social de Catalunya) i PIMEC (Micro, petita i mitjana empresa de Catalunya), és una iniciativa que pretén incorporar o potenciar la perspectiva de la diversitat a l’empresa i acompanyar col·lectius en situació de vulnerabilitat per millorar la seva ocupabilitat. Això s’aconseguirà mitjançant l’elaboració i la implementació de Plans de Diversitat a les empreses i gràcies a la creació i al seguiment d’Itineraris Individualitzats d’Orientació per millorar la formació i facilitar la inserció laboral de les persones usuàries.   

Aquest projecte, que s‘executarà fins al 30 de setembre de 2023, obre noves oportunitats per promoure insercions de forma més directa i per crear noves sinèrgies amb el sector empresarial.

Més informació: www.nextdiversitat.org

Contacte tècnic:
Núria Rocadembosch
nrocadembosch@osonament.cat

Areté

Areté és l’empresa d’economia social d’Osonament que promou la inserció sociolaboral de persones amb problemes de salut mental i dificultats per incorporar-se al món laboral. Línies d’activitat:

  • Fabricació d’articles exclusius de fusta exclusius
  • Repartiment de material publicitari i bustiada
  • Areté Reutilitza
  • AretéSegonaMà: Botiga d’articles de segona mà
  • BioArtCafè i Servei de Cafeteria-Menjador del Casal Cívic de Torelló
  • Servei de Neteja

www.fundacioarete.cat

Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball, i cofinançada amb els fons FSE+
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’Empresa i Treball, amb el fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).