Ètica

Osonament disposa de l’Espai de Reflexió en Ètica de Serveis Socials (ERESS), un òrgan  de caràcter consultiu i interdisciplinari, que té per objectiu promoure i vetllar perquè la pràctica assistencial garanteixi els valors ètics i l’atenció digna a les persones en tots els serveis de l’entitat.

En el marc de l’ERESS, es defineix el Codi Ètic, en base a la missió i els valors de l’entitat i amb l’avinentesa de preservar i promoure el seu ideari. Aquest document concreta els valors i els principis que configuren el caràcter, els deures i les pautes generals d’actuació dels diferents públics que formen l’equip d’Osonament. El Codi Ètic ha estat elaborat amb la participació de tots els professionals i aprovat pel Patronat en data 14 de juliol de 2020.

Podeu consultar el Codi Ètic d’Osonament

Qui somMissió, visio i valors / Història / Equip / L’edifici / Dades destacades / Estratègia corporativa / Treball col·laboratiu / Ètica / Docència i recerca