Tel. 93 889 50 59 · C/e: osonament@osonament.cat · CONTACTA · INTRANET - WEBMAIL

social

Programa de Famílies 2022

A la comarca d’Osona, el Consorci Hospitalari de Vic (CHV) i Osonament ofereixen serveis per l’atenció de persones amb problemes de salut mental i adiccions.

Conjuntament amb l’Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Osona (AFMMO) posen a la teva disposició un ampli programa de serveis per ajudar-te com a familiar.

CARTERA DE SERVEIS

ACTIVITATS D’ATENCIÓ GRUPALS

ADULTS

GRUPS PSICOEDUCATIUS 
Sessions grupals on s’ofereix informació sobre trastorns mentals, el seu maneig, tractaments, recursos sanitaris i socials, i estratègies per la millora de les dinàmiques relacionals.
· Familiars de persones amb Trastorns Depressius (juny 2022)  
· Familiars de persones amb Trastorns per Addiccions (juny 2022) 
· Familiars de persones amb Trastorns Bipolar (maig 2022)
· Familiars de persones amb Psicosis Incipient (pendent data)
· Multifamiliar de persones amb Trastorn Mental Sever (pendent data)
Lloc: Osonament

GRUPS DE SUPORT 
A càrrec de familiars experts, pacient expert i psicòleg/a 
· Familiars de persones amb problemes de salut mental. 
· Familiars de persones amb problemes d’alcohol i altres drogues. 
Lloc: AFMMO

INFANTIL 

GRUPS PSICOEDUCATIUS
· Familiars de persones amb Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH)
· Familiars de persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)
· Familiars de persones amb Trastorns de la Conducta Alimentària
· Familiars de persones amb Psicosis Incipient
Lloc: Osona Salut Mental CHV

ATENCIÓ UNIFAMILIARS 

· ENTREVISTES INDIVIDUALITZADES
Seguiments amb la família de la persona atesa als serveis d’Osona 
Lloc: 
Osona Salut Mental CHV
Contactar amb el professional referent del familiar d’Osona Salut Mental 
Osonament
Contactar amb el professional referent del familiar 

· SERVEI D’ATENCIÓ FAMILIAR INDIVIDUALITZADA (SAF).
Informació a familiars de persones amb problemes de salut mental o drogodependències a càrrec de familiars experts, pacient expert i psicòleg/a. 
Lloc:
AFMMO
Contactar al 630 872 139 els dimecres de 15:30-18:00h
o per e-mail a afmmo17@gmail.com

ACTIVITATS DE DESCÀRREGA FAMILIAR 

· RESPIR
Sortides i activitats d’oci per persones amb problemes de salut mental,  per tal de proporcionar un temps de descàrrega  a les famílies.

ESPAI DE DIÀLEG I PARTICIPACIÓ

· FÒRUM DE PERSONES FAMILIARS
Trobades de grup de familiars per poder analitzar aspectes relacionats amb la gestió dels serveis, detecció de noves necessitats, treball amb la millora dels recursos i valoració de la satisfacció  

· PROMOCIÓ I DIFUSIÓ DE SESSIONS O XERRADES INFORMATIVES 


Cal tenir en compte que hi ha activitats per les que cal estar vinculats a la xarxa assistencial de Salut mental


VIES D’ACCÉS

El primer contacte es pot establir presencialment o per telèfon als diferents serveis, des d’on es facilitarà informació.

Associació de Familiars Malalts Mentals d’Osona-AFMMO
C. Sant Miquel Xic, 2
08500 Vic
Tel. 630 87 21 39

Osonament
C. Josep Ma. Selva, 2
08500 Vic
Tel. 93 889 50 59

Osona Salut Mental
Consorci Hospitalari de Vic (CHV)
C. Sant Miquel Xic, 1
08500 Vic
Tel. 93 889 11 11 

Consultes externes Hospital Sant Jaume
Carretera d’Olot, 7
08560 Manlleu
Tel. 93 852 00 00


AMB EL SUPORT DE:


top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat