Tallers del programa Domus, de preparació per a la vida autònoma

Aquest mes continuen els tallers del programa Domus d’Osonament. Els tallers, finançats a través d’un conveni amb Fundació “La Caixa”, estan adreçats a les persones usuàries d’Osonament en llista d’espera d’un habitatge. Les activitats promouen la capacitació per a les activitats de la vida diària a les persones en llista d’espera, per tal que quan se’ls concedeixi un habitatge o llar de suport, puguin viure de manera independent.

El programa Domus es va iniciar l’octubre del 2021 gràcies al conveni de col·laboració signat amb la Fundació “La Caixa”. Els tallers consten d’activitats d’aprenentatge i capacitació per a la vida independent com ara: sessions informatives d’accés als diferents recursos d’habitatge, tallers teòric-pràctics per treballar les activitats de la vida diària, sessions per a generalitzar les habilitats apreses en el context ecològic, i activitats per a treballar les habilitats socials i de convivència.

L’objectiu de les activitats i tallers és facilitar  l’accés a un habitatge o al programa de suport de la vida autònoma, amb uns aprenentatges per a la transició i l’adaptació a la nova situació de vida.  Així, disminueix l’impacte emocional del canvi i afavoreix la garantia d’èxit, tenint en compte que compta amb les habilitats i competències necessàries per viure de manera autònoma.

A la imatge es pot veure una de les activitats que consisteix en fer bugada amb una rentadora.