Tel. 93 889 50 59 · C/e: osonament@osonament.cat · CONTACTA · INTRANET - WEBMAIL

social

“Amb Parelles Artístiques, la visió sobre un mateix i sobre la situació humana de patir problemes de salut mental, canvien substancialment”

Fòrum Salut Mental (FSM) és una associació formada per 24 entitats del sector de l’atenció sanitària concertada i l’atenció  social en  salut mental i addiccions, per a infants i per adults. Compta amb  mes de 110 serveis  (CSMIJS, CSMA, CAS, hospitals de dia, comunitats terapèutiques, serveis  de rehabilitació comunitària, rehabilitació infanto-juvenil, llars residencia, llars amb suport, serveis...

Llegir més

top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat