Atenem a 22 persones a través del Programa SIOAS d’acompanyament a la inserció laboral

Un total de 22 persones han participat al programa SIOAS (Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat i/o malaltia mental) d’Osonament, que es desenvolupa des de l’abril de 2022 fins a final de març de 2023. Aquestes persones es trobaven en procés d’accés al mercat laboral o de manteniment del seu lloc de feina.

A l’inici del programa, es va aplicar la metodologia de treball amb suport a cinc dels participants per consolidar i mantenir el seu lloc de treball. La resta, es trobava en situació d’atur i s’han desenvolupat accions personalitzades per a cada un d’ells per aconseguir una inserció en el mercat laboral ordinari.

L’objectiu del programa, subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball i objecte de cofinançament del Fons Social Europeu Plus, és millorar l’ocupabilitat i el desenvolupament de competències professionals de les persones participants, sempre tenint en compte les seves necessitats i preferències personals, i proporcionant-los un acompanyament i suport en tot el seu procés d’inserció al mercat laboral.

A la imatge, una persona ates a Osonament, en recerca activa de feina