Programa Domus: Preparar a les persones per accedir a un recurs d’habitatge

Malgrat la pandèmia, el 2020 es van iniciar nous programes a Osonament. Un d’ells és el “Programa Domus: transició cap a l’habitatge”, adreçat a persones que es troben en llista d’espera d’algun recurs o programa d’habitatge d’Osonament (Atenció a la Llar, Llar amb suport o Llar Residència).

L’objectiu principal és poder oferir a aquestes persones un suport en la recuperació, preparació, apoderament i activació general prèvia per poder adaptar-se en el nou lloc de vida en el moment d’accés i potenciar la seva màxima autonomia.

A través de sessions individuals i grupals, tant teòriques com pràctiques, es treballen els hàbits de convivència, habilitats socials i activitats de la vida diària bàsiques (aquelles que inclouen accions de cura personal més elementals) i instrumentals (manteniment de la llar, compres, cura d’animals, resposta a emergències, etc.)

Comparteix aquesta publicació: