Osonament renova la certificació ISO 45001 de seguretat i salut laboral

Osonament ha renovat la certificació ISO 45001:2018, una norma internacional que defineix els requisits per assegurar la salut i seguretat en el treball.

La norma té per objectiu protegir les persones treballadores i les visitants a les instal·lacions d’Osonament tant d’accidents com de malalties laborals.

La certificació acompanya les organitzacions per crear un ambient de treball segur, controlant factors que potencialment podrien causar lesions o malalties.

Així doncs, la norma se centra en identificar i eliminar els factors que puguin suposar un risc per al benestar físic i mental de les persones treballadores.