Participem al Programa Next Diversitat i Empresa per dissenyar plans de diversitat d’empresa i afavorir oportunitats laborals

Osonament, juntament amb Sant Tomàs i ADFO, participa al Programa Next Diversitat i Empresa, el qual permetrà a 60 persones en situació de vulnerabilitat a Osona participar en itineraris d’acompanyament, formació i orientació dissenyats a mida, per facilitar la seva inserció laboral al mercat ordinari. El programa també posa èmfasi en el teixit empresarial i posa disposició de les empreses el disseny de Plans de Diversitat, una eina que afavorirà la inclusió i la gestió de la diversitat en l’empresa.

El programa és impulsat pel Departament d’Empresa i Treball, finançat per la Unió Europea a través del fons Next Generation i coordinat conjuntament per ECAS (Federació d’entitats catalanes d’acció social), i PIMEC (la patronal de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya), i amb la participació de més de 30 entitats socials de tot Catalunya, entre les quals es troba Osonament.

“Programes com el Next Diversitat i Empresa són fonamentals en la conjuntura actual”, exposa Mariona Puigdellívol, directora d’ECAS. Segons dades recollides a l’INSOCAT15, el darrer informe per a la millora de l’acció social presentat per la federació ara fa un mes, estem en un moment complex pel que fa a la perpetuació de les desigualtats i la cronificació de la pobresa, amb un 25,9% de la població catalana patint pobresa o exclusió social. Calen programes que acompanyin de manera específica persones en risc d’exclusió, especialment col·lectius amb taxes d’atur molt elevades -com són les persones entre 16 i 24 anys o les persones aturades de llarga durada- perquè tinguin les oportunitats i puguin desenvolupar les competències necessàries per sortir de la situació de vulnerabilitat en la que es troben. I aquest precisament és un dels objectius nuclears del projecte Next Diversitat i Empresa.  

Amb l’objectiu de donar resposta a la situació de vulnerabilitat de les persones beneficiàries d’aquest programa, i en col·laboració amb el teixit empresarial de pimes de Catalunya, es posa a disposició de les empreses el disseny de Plans de Diversitat, una eina que afavorirà la inclusió i la gestió de la diversitat en l’empresa. Dins d’aquesta convocatòria PIMEC té l’encàrrec de sensibilitzar i promocionar aquests Plans a més de 700 empreses. “Donar suport a les empreses en el desenvolupament d’accions de responsabilitat social empresarial obre les portes a fer les pimes més compromeses amb les persones provinents de situacions vulnerables,” exposa Héctor Pérez, director de Serveis de Formació i Ocupació de PIMEC. 

Tant els Plans de diversitat a les empreses com els Processos d’Orientació a les persones participants es desenvoluparan fins al 30 de setembre de 2023.