Osonament, organització neutre en emissions de CO2

Osonament ha rebut un nou certificat Clean CO2, com a garantia de la compensació de les emissions efectuada, que acredita a la nostra organització com a neutre en emissions. 

Per segon any consecutiu, hem invertit en projectes de reducció d’emissions que milloren el medi ambient i l’entorn social en el qual es desenvolupen. Això ha permès continuar contribuint amb l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 13 ‘Acció pel Clima’ .

Així mateix, hem renovat la nostra adhesió al Programa d’Acords Voluntaris de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic, comprometent-nos així a presentar anualment un inventari d’emissions i definir propostes per reduir les nostres emissions.  

L’any 2020, la petjada de carboni d’Osonament presenta un valor de 195,75 tones CO2e.Es tracta d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) principalment vinculades al consum de gas natural (44%) i a la mobilitat in labore i in itinere (26%). Les emissions derivades del consum d’energia elèctrica (abast 2) es consideren nul·les degut a que tota la electricitat que consumeix prové de fonts 100% renovables. En l’anàlisi de l’inventari d’emissions de GEH 2020 s’observa un increment del 6,95% respecte l’any 2019, amb un increment del consum de gas natural a la Llar Residència de Manlleu, com a conseqüència de l’estricte aplicació dels protocols de la Covid-19 i una major ventilació de les instal·lacions.

Per continuar impulsant la mitigació i compensació dels GEH es plantegen diferents mesures orientades al foment de l’estalvi energètic i a una mobilitat sostenible i transició cap una flota de vehicles elèctrics.

 A Osonament calculem la petjada de carboni des de l’any 2014, alhora que implementem mesures per reduir les emissions que genera la seva activitat.

Comparteix aquesta publicació: