Osonament continua oferint activitats presencials però intensifica la teleassistència per la Covid-19

La pandèmia està comportant tot un seguit de canvis notables en el dia a dia d’Osonament, suposant un important repte de resiliència tant per a les persones ateses, com per a  les famílies i l’equip de professionals. En aquest context, l’entitat està reforçant tots els seus mecanismes de resposta per continuar atenent de forma integral a les persones amb problemes de salut mental i addiccions d’Osona. Així mateix, està fent front a una important despesa no prevista en tecnologia, en formació relacionada amb aspectes relacionats amb la gestió de la Covid-10 i en material per protegir la salut de les persones ateses i dels seus professionals.

L’entitat continua oferint els diferents programes de rehabilitació, oci, inserció laboral i habitatge de forma presencial en la mesura del possible, tot i que ha incrementat notablement la modalitat de teleassistència, sobretot en el pic de la pandèmia. Així mateix, s’estan reforçant els programes d’atenció als joves per garantir la recuperació del seu projecte vital i també s’ha incrementat l’atenció domiciliària, sobretot d’aquelles persones amb menys autonomia i amb dificultats d’accés a les noves tecnologies.   

Aquesta situació també ha comportat el desplegament d’un sistema de coordinació molt més exhaustiu  amb la resta d’agents socials i sanitaris de la comarca d’Osona, per tal de poder contenir i acompanyar a un col·lectiu que es pot veure sobrepassat amb més facilitat davant d’una situació tan complexa. L’atenció s’ha intensificat sobretot davant d’aquells casos en què la simptomatologia ha empitjorat i també s’estan atenent noves problemàtiques derivades de la pandèmia.

D’altra banda, davant la impossibilitat de seguir amb algunes activitats del Centre Especial de Treball Areté, s’han creat noves aliances per poder tornar a ocupar a les persones ateses que treballaven en aquests serveis, cobrint al mateix temps les necessitats que han anat sorgint a l’exterior. Per exemple, algunes persones han pogut remuntar la fase d’ERTO gràcies als tallers de confecció de bates de plàstic d’un sol ús per als sanitaris del CHV, que Osonament fa conjuntament amb Associació Sant Tomàs.

La cafeteria-menjador del Casal Cívic de Torelló ha passat a preparar menús per emportar i àpats low cost per a la població amb pocs recursos econòmics, gràcies al treball conjunt amb l’Ajuntament del municipi. Osonament també ha fet aliança amb ADFO, entitat amb la qual ha obert un servei de missatgeria, que entre  d’altres s’ocupa del projecte  “T’ho portem a casa” de Vic Comerç i l’Ajuntament de Vic.

Comparteix aquesta publicació: