Osonament i la UVic-UCC impulsen per tercer any les Parelles Dietètiques

Osonament i la UVic-UCC porten a terme per tercer any el programa Parelles Dietètiques, adreçat als estudiants de 4art curs del Grau de Nutrició Humana i Dietètica. Amb l’enfoc de l’aprenentatge- servei, els alumnes planifiquen i dinamitzen un projecte d’intervenció dietètica adreçat a persones usuàries d’Osonament.

A cada alumne se li assigna una parella dietètica amb l’objectiu de treballar conjuntament un assessorament dietètic. D’aquesta manera, els beneficis del programa són dobles: per als estudiants, perquè poden posar en pràctica els coneixements apresos durant la carrera, i per a les persones ateses, perquè reben una atenció nutricional per part del futur dietista.

En total participen 11 parelles dietètiques que treballen conjuntament durant tres sessions de dues hores, des d’octubre de 2019 a gener de 2020.

La primera sessió és el primer contacte de la parella; la persona atesa explica els seus hàbits alimentaris i què li agradaria millorar, l’estudiant li practica una sèrie de mesures antropomètriques i li lliura una sèrie de recomanacions generals. En la segona sessió, l’estudiant ja ha preparat una pauta alimentària específica per a la persona i la treballen conjuntament, tot destacant les pautes a seguir. Finalment, a la tercera sessió, la persona ha pogut posar en pràctica la dieta personalitzada i es revisen resultats, tot plantejant millores o canvis en la pauta assignada.

“És una experiència molt enriquidora per a les persones vinculades a Osonament. És una excel·lent proposta per a la promoció dels hàbits alimentaris saludables, els quals tenen una relació directa amb l’estat de salut. La participació activa en el seu pla terapèutic fa que es sentissin més motivats per a portar a terme les recomanacions nutricionals proposades”, explica Mireia Vilamala, Doctorand Industrial en Nutrició entre la UVic-UCC i Osonament.