Osonament elabora Plans de Diversitat per a 20 empreses d’Osona i orienta a 21 persones en situació de vulnerabilitat

En el marc del Programa Next Diversitat i Empresa, que es va iniciar el gener de 2023 i ha finalitzat el 30 de setembre, Osonament ha elaborat Plans de diversitat per a vint empreses d’Osona i ha orientat a 21 persones en situació de vulnerabilitat. L’objectiu del programa, doncs, era doble: donar resposta a la situació de vulnerabilitat de les persones beneficiàries d’aquest programa i posar a disposició de les empreses el disseny de Plans de Diversitat, una eina que afavoreix la inclusió i la gestió de la diversitat en l’empresa. 

En quant al disseny de Plans de diversitat, de les vint empreses que hi han participat -de sectors tan diversos com industrial, càrniques, hosteleria, perruqueria, manipulats, farmacèutic…- s’han format en diversitat un total de 34 persones, amb un sumatori de 272 hores de formació (8 per persona formada).

En aquests plans de diversitat s’ha treballat conjuntament amb cada empresa la normativa sobre diversitat; la situació actual de l’empresa en diversitat; i s’han realitzat propostes de millora i un recull d’accions a curt termini.

Els vint plans ja han quedat registrats a la Generalitat de Catalunya, essent els primers de tot el territori català. Els Plans de Diversitat, tenen una vigència de cinc anys.

Processos d’orientació per a 21 persones en situació de vulnerabilitat

D’altra banda, en el marc del programa, s’ha realitzat un itinerari d’acompanyament, formació i orientació dissenyats a mida per a 21 persones en situació de vulnerabilitat, amb l’objectiu de preparar-les per integrar-se al món laboral. El procés d’orientació ha constat d’un mínim de 146 hores d’atenció directa en les que s’ha treballat: Formació de competències transversals (català o ofimàtica bàsica); Eines de recerca de feina; Canals de recerca de feina i Detecció de competències bàsiques.

El programa és impulsat pel Departament d’Empresa i Treball, finançat per la Unió Europea a través del fons Next Generation i coordinat conjuntament per ECAS (Federació d’entitats catalanes d’acció social), i PIMEC (la patronal de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya), i amb la participació de més de 30 entitats socials de tot Catalunya, entre les quals es troba Osonament.