La Reforma de la llei 49/2002 comporta millores al règim fiscal especial i dels incentius fiscals al mecenatge

El Govern de l’Estat va aprovar el RDL 6/2023, de 19 de desembre, la modificació de la llei de mecenatge per a 2024, convalidada al Parlament del Congrés dels Diputats el 10 de gener 2024 i que afecta significativament el règim fiscal de les organitzacions sense ànim de lucre.

La Reforma de llei 49/2002 amb efectes des de 1 de gener de 2024, comporta tot un seguit de millores al règim fiscal especial i dels incentius fiscals al mecenatge.

Consulteu les millores