Joves en acció: millorem l’ocupabilitat de les persones joves vinculades a salut mental

Engeguem Joves en Acció 2023, programa adreçat a millorar l’ocupabilitat dels joves vinculats a la xarxa de salut mental que tenen dificultats a l’hora d’iniciar un procés d’inserció laboral o de retorn al sistema educatiu. En el marc d’aquest programa, oferim una atenció integral a la persona jove (laboral, acadèmica, social, psicològica…), coneixement del mercat laboral del territori i activitats per impulsar un vincle amb l’entorn.

Els joves de 16 a 29 anys que estiguin interessats, poden adreçar-se a l’entitat a través del correu acollides@osonament.cat o trucant al 93 889 50 59.

En el programes Joves en Acció 2023 mantenim una oferta formativa diversificada per tal que els joves participants puguin trobar una motivació professional, ja que molts d’ells no tenen definit el seu projecte de futur. Properes formacions:

  • Fonaments bàsics d’electricitat. 70 hores.
  • Manipulació de càrregues amb carretons elevadors. 50 hores.
  • Atenció al client i tasques administratives. 25 hores.

El programa està liderat per una preparadora laboral, que orienta i dona suport al jove en tot el procés i es compta amb el suport d’un equip multidisciplinar, que dona resposta a les necessitats de la persona jove, més enllà de les laborals i educatives.

El 2022, 13 persones joves es van vincular al programa: 11 joves van rebre formació, 4 es van inserir al mercat laboral, 1 dels joves va iniciar formació no reglada i 2 més que ja estaven al mercat laboral van fer seguiment post-inserció.

Joves en acció d’Osonament s’emmarca en el Programa Singulars, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, Generalitat de CatalunyaMinisterio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.