Joves en acció: millorem l’ocupabilitat de les persones joves vinculades a salut mental

Engeguem Joves en Acció 2023 (Singulars), programa adreçat a millorar l’ocupabilitat dels joves de 16 a 29 anys vinculats a la xarxa de salut mental. En el marc d’aquest programa, oferim una atenció integral a la persona jove (laboral, acadèmica, social, psicològica…), coneixement del mercat laboral del territori i activitats per impulsar un vincle amb l’entorn. Els joves que estiguin interessats, poden adreçar-se a l’entitat a través del correu acollides@osonament.cat.

El 2024, mantenim una oferta formativa diversificada per tal que els joves participants puguin trobar una motivació professional, ja que molts d’ells no tenen definit el seu projecte de futur.

El servei està liderat per una preparadora laboral, que orienta i dona suport al jove en tot el procés i es compta amb el suport d’un equip multidisciplinar, que dona resposta a les necessitats de la persona jove, més enllà de les laborals i educatives.

El programa Singulars està impulsat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb fons rebuts del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).