Inscripció taller “SOLEDATS, SOCIETATS I NATURA: REFLEXIONS D’UN MÓN CANVIANT

Places limitades

A càrrec de Laura Coll-planas, Laia Briones Buixassa, Montse Masó Aguado, Aina Carbó Cardeña de la UVic-UCC, investigadores del projecte europeu RECETAS.

En aquest taller durem a terme dinàmiques participatives per reflexionar conjuntament sobre les soledats que sentim i patim en la societat actual. Respondrem a preguntes com “Què és per a tu la soledat?” a partir de l’imaginari col·lectiu del concepte. També compartirem les maneres que tenim per afrontar-les, especialment com la natura ens ajuda a sentir-nos menys soles i sols, tal i com treballen al projecte de recerca europeu RECETAS. 

Dijous 17 de novembre a les 17h
Centre Cívic de Can Pau Raba
Carrer Raval Cortines, 24 – Vic

Inscripcions:

  Nom i cognom

  Telèfon de contacte

  Correu electrònic

  Població


  Heu d'acceptar els termes i condicions abans d'enviar el missatge.

  Responsable del Tractament: FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC D’OSONA- OSONAMENT  
  CIF: G60703386
  Adreça postal: C/ Josep Maria Selva, 2, de Vic (08500)
  Telèfon: 93 889 50 59Correu electrònic: 
  osonament@osonament.cat

  El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes , endavant RGPD, l’informa que el tractament de les seves dades serà única i exclusivament poder dur a terme l’activitat de voluntariat en la que vostè està interessat/da  i sense les quals no és possible.
  Aquesta informació serà utilitzada només pel servei de voluntariat de l’entitat.
  Les dades que han sigut facilitades en cap cas seran transferides a un tercers país o organització internacional.
  Les dades proporcionades seran conservades mentre sigui vigent la relació que vincula a ambdues parts.
  Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a la persona Delegada de Protecció de Dades a pdosonament@osonament.cat en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent.