Els professionals d’Osonament es formen en QualityRights per millorar l’atenció assistencial

La totalitat de professionals assistencials d’Osonament , cinquanta-dos, s’han format en QualityRights©, un programa de l’Organització Mundial de Salut (OMS) que promou i facilita una atenció de qualitat basada en els estàndards internacionals de drets humans en tot tipus de serveis de salut mental i discapacitat, generant una nova mirada al model de prestació de serveis socials.

Els objectius que tenen els Quality Rights són:

  • Crear capacitat per combatre l’estigmatització i la discriminació i per promoure els drets humans i la recuperació.
  • Millorar la qualitat de l’atenció de les condicions dels drets humans en els serveis socials i de salut mental.
  • Crear uns serveis basats en la comunitat i orientats a la recuperació que respectin i promoguin els drets humans.
  • Donar suport al desenvolupament d’un moviment de la societat civil per promoure i influir en la formulació de polítiques.

En el transcurs de la formació, s’han abordat temes com els drets humans en salut mental i discapacitat; aspectes de protecció contra la coacció, violència i maltractament; suport en la presa de decisions i planificació anticipada de voluntats; capacitat jurídica i dret a decidir, suport entre iguals, planificació de la recuperació, etc.

L’objectiu de realitzar aquesta formació és traslladar les normes internacionals en matèria de drets humans a la pràctica assistencial.  Això permet prestar una atenció i un suport de més qualitat, i fomentar la salut mental i el benestar de la persona atesa.

Magda Casamitjana, directora del Pacte Nacional de Salut Mental, explica en aquesta entrevista de SOM Salut Mental 360 quina és l’estratègia del govern en relació a garantir els drets de les persones amb discapacitat en tots els entorns vitals i socials.