El programa SIOAS d’acompanyament a la inserció laboral atén a 23 persones

Algunes de les persones amb problemes de salut mental que es troben en la fase de preparació i recerca activa de feina, necessiten un suport més intens durant aquest procés. Per aquest motiu, poden passar a formar part dels serveis d’orientació, acompanyament i suport a la inserció (SIOAS),  els quals ofereixen un suport de més intensitat en les fases esmentades. El programa es porta a terme des del 2015. Durant el 2021, hi han participat 23 persones.

El SIOAS inclou sessions de suport individual per la millora de la ocupabilitat en la recerca de feina. També ofereix mòduls grupals amb el mateix objectiu de millorar l’ocupabilitat dels participants i potenciar l’ús de noves tecnologies en la recerca de feina. L’altra línia és la modalitat de treball amb suport per tal de garantir l’èxit de les insercions en el mercat laboral ordinari, amb la participació de l’entitat, les persones inserides i les pròpies empreses.

El programa està subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya , i objecte de cofinançament del Fons Social Europeu.

Més info: https://www.osonament.cat/laboral/

Comparteix aquesta publicació: