El programa Joves en acció! torna a partir de setembre

El setembre s’inicia de nou el programa “Joves en acció” (Projecte Singulars de Garantia de Juvenil), per als joves d’entre 16 i 29 anys amb problemàtica de salut mental, que es trobin desocupats i fora del sistema educatiu reglat. L’objectiu d’aquest programa, que es va iniciar el 2017 i s’ha mantingut en els darrers anys, és reforçar les competències professionals de les persones joves.

A partir del setembre i fins a juliol de 2021, mantindrem una oferta formativa diversificada per tal que els joves participants puguin trobar una motivació professional, ja que molts d’ells no tenen definit el seu projecte de futur.

Aconseguir definir un objectiu laboral o formatiu en aquests joves, per nosaltres ja seria tot un èxit, partint de les dificultats que tenen, no només per l’edat, per la manca de formació o experiència laboral, sinó per la seva pròpia salut mental, que dificulta encara més una problemàtica pròpia de la seva generació.

El programa està liderat per una preparadora laboral, que orienta i dona suport al jove en tot el procés i es compta amb el suport d’un equip multidisciplinar que dona resposta a les necessitats de la persona usuària, més enllà de les laborals i educatives.

Els mòduls formatius quedaran definits, en funció de les motivacions expressades pels joves, tenint en compte aquelles formacions que tenen una major inserció en el mercat laboral actual.

Es contempla la possibilitat de que els joves participin en tots el mòduls formatius que siguin motivadors per ells, conscients que no els utilitzaran en la seva totalitat, però ens trobem davant d’un grup molt heterogeni, però s’intentarà que cada jove tingui un suport el més individualitzat possible.

Finançament: Projecte Subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), Generalitat de Catalunya, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social i objecte de cofinançament del Fons Social Europeu.

Il·lustra la notícia una imatge del curs de cambrers que es va fer el 2019 en el marc d’aquest programa.

Comparteix aquesta publicació: