Fomentar l’ocupació dels joves atesos a Osonament

La pandèmia no ha ajudat a afavorir la inserció laboral de les persones amb problemes de salut mental, un col·lectiu que ja de per sí té més dificultats per accedir a una feina. El 2020, les insercions registrades a l’àrea laboral d’Osonament es van reduir en un 25% respecte el 2019. Se’n van realitzar 34 i es van gestionar 41 contractes laborals: un 61% al mercat laboral ordinari, un 36,6% en Centres Especials de Treball i un 2,4% a l’administració pública. Al mateix temps, cada vegada són més els joves que atenem a l’entitat. Així, una de cada quatre noves acollides del 2020 van ser de persones d’entre 16 i 30 anys. Per aquest motiu, un dels grans objectius d’Osonament és millorar les competències professionals d’aquests joves i afavorir la consecució d’un projecte de vida.

En el marc del Programa Singulars, oferim diverses formacions i apropem els joves al mercat laboral mitjançant visites a les empreses de la comarca d’Osona. A les imatges, la visita que vam fer a finals de març a l’empresa Corretja de Vic.

El Programa Singulars, de Garantia Juvenil, està adreçat a joves d’entre 16 i 29 anys que es troben desocupats i fora del sistema educatiu reglat. Altres aspectes que es treballen amb les persones joves són la participació social, el foment d’hàbits de vida saludables, l’entrenament de les habilitats personals, l’orientació formativa i laboral.

Comparteix aquesta publicació: