El Concurs de poesia, narrativa i dibuix de Sant Jordi es posposa fins el juliol

La Cambra del Llibre i el Gremi de Floristes han fixat una nova data per celebrar el Sant Jordi: el 23 de juliol de 2020. Per aquest motiu, els Jocs Florals d’Osonament, es celebraran aquesta data. El Concurs de poesia, narrativa i dibuix segueix endavant i va adreçat a persones ateses a Osonament i a Hospital de Dia d’Osona Salut Mental (CHV).

Bases
1.- Participants

Poden participar-hi totes aquelles persones vinculades a Osonament i a Hospital de Dia de Salut Mental.

2.- Categories
Poesia, narrativa i dibuix.

3.- Temàtica
Un Sant Jordi diferent
La llegenda de Sant Jordi és coneguda per tothom, però aquesta vegada la reinventarem! Doneu llibertat a la vostra imaginació per crear una llegenda de Sant Jordi diferent, alternativa, que surti del que està establert, trencadora! En aquesta edició, es valorarà sobretot la originalitat de les obres presentades.

4.- Característiques de les obres de poesia i narrativa presentades
Les obres s’han de presentar en fulls DIN A-4 escrits per una sola cara. En cas que hi hagi més d’una pàgina, portar-les amb un clip (no grapades).
Poden ser escrites a mà (amb bolígraf blau o negre), amb màquina d’escriure o amb ordinador. En cas que no s’entengui la lletra, l’obra pot ser desqualificada.
Es demana tenir el màxim de cura amb l’ortografia.
L’extensió per a les obres de prosa serà entre 300 i 1200 paraules (entre mitja pàgina i 2 pàgines).
L’extensió per a les obres de poesia serà entre 8 i 20 versos.
Les obres han d’estar titulades.
Es podrà presentar una obra per autor i categoria.
Les obres han de ser individuals i inèdites. Qualsevol plagi detectat serà motiu de desqualificació.
Les obres poden ser escrites en català o en castellà.
Les obres s’entregaran a recepció Osonament.

MOLT IMPORTANT: no pot constar el nom ni pseudònim de l’autor/a a les obres; s’assignarà un número a cada una per tal de garantir l’anonimat de cares a les valoracions del jurat. Quan s’entreguin les obres es rebrà un resguard amb el número adjudicat a l’obra.

5.- Característiques de les obres de dibuix presentades
Les obres han de ser de mida DIN A-3. El dibuix ha d’estar representat en vertical. En cas de no complir-se aquestes dues condicions, l’obra serà desqualificada.
Poden realitzar-se sobre qualsevol suport (full, fusta, tela, etc.) i amb qualsevol estil (llapis, bolígraf, ceres, pintura, etc.).
No pot haver-hi cap escrit tipus títol a l’obra (no hi poseu Sant Jordi!).
Les obres han de ser individuals i inèdites. Qualsevol plagi detectat serà motiu de desqualificació.
Es podrà presentar una obra per autor i categoria.
Les obres s’entregaran a recepció d’Osonament.

MOLT IMPORTANT: no pot constar el nom ni pseudònim de l’autor/a a l’obra; s’assignarà un número a cada una per tal de garantir l’anonimat de cares a les valoracions del jurat. Quan s’entreguin les obres es rebrà un resguard amb el número adjudicat a l’obra.

6.- La data limit per entregar les obres és el dimarts 30 de juny de 2020 a les 19h. No s’acceptaran obres després d’aquesta data. Les obres s’han d’entregar personalment, mai a través d’una altra persona.

7.- Premis: el veredicte i els premis seran lliurats el proper 23 de juliol de 2020, dia del llibre i la rosa, dins els actes que realitzi Osonament.

8.- Jurat: estarà format per persones ateses a Osonament així com professionals de l’entitat, que no participaran del concurs en la disciplina en què formin part del jurat.

9.- Drets reservats. Osonament es reserva el dret de guardar una còpia de les obres presentades al concurs, així com publicar-les sense ànim de lucre. Les obres podran ser recollides pels seus autors després de l’acte de lliurament de premis, entregant el resguard corresponent.

10.-Participació:
El fet de participar en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

Comparteix aquesta publicació: