El 21,4% de les persones ateses als serveis diürns tenen menys de 30 anys

Els darrers anys ha crescut l’atenció a persones joves d’entre 16 i 30 anys als serveis d’Osonament. El 2021, als serveis diürns s’han atès 496 persones, 106 de les quals tenen edats compreses en aquesta franja (21,4%).

Des del programa de joves es treballen diferents àrees segons les necessitats de la persona: habilitats psicosocials i psicoeducatiu (autoconeixement, detecció i maneig de simptomatologia), orientació formativa i laboral (competències generals, suport en el currículum i recerca de feina, entrevista laboral, sortides professionals i mercat laboral), exploració d’interessos (activitat de suport i coneixement comunitari), formació professionalitzadora (amb l’objectiu que els joves millorin la seva ocupabilitat i tinguin més possibilitats d’inserir-se al mercat laboral), seguiments Individuals, etc.

El 29% dels joves han treballat

Durant el 2021, el 29% dels joves atesos ha treballat, el 12% ha realitzat formació reglada i el 10%, formació no reglada. Un 7% ha realitzat activitats a la comunitat i un 42% només s’ha vinculat a activitats d’Osonament.

La majoria de joves arriben derivats de la xarxa de Salut Mental d’Osona i tenen un diagnòstic de salut mental i/o d’addiccions.