Dia Europeu de la Depressió: “No m’ajuda que em diguis: anima’t!”

Avui és el Dia Europeu de la Depressió, un trastorn que, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), és la principal causa de discapacitat a tot el món. Es tracta de una celebració proposada per l’Associació Europea per a la Depressió (EDA) per visibilitzar aquesta malaltia. A Europa hi ha 30 milions de persones amb depressió crònica i s’estima que a tot el món n’hi ha 350 milions (fonts de l’OMS).

A Osonament, la depressió també és un diagnòstic freqüent. El 2020, es van atendre 638 persones a l’àrea de salut mental.  D’aquestes, 103, per trastorns de l’espectre depressiu. Un dels programes que es porta a terme adreçat a persones amb diagnòstics relacionats amb alteracions de l’estat d’ànim és del de Suport Emocional i Activació, que té per objectiu que les persones recuperin el seu projecte vital un cop superada la fase aguda del trastorn.

Les persones que participen en aquest programa, volen fer arribar a la població una sèrie de recomanacions perquè tinguin una guia de com actuar davant d’una persona que conviu amb el trastorn:

Segons expliquen: “Creiem que molta gent no la reconeix com a malaltia. Necessitem que la societat ens entengui: les nostres necessitats, els sentiments que podem tenir en un moment donat, els canvis d’estat d’ànim…No tot és dir “és un mal dia”. És una lluita diària per intentar assolir un mínim de qualitat de vida. És per això que ens agradaria compartir algunes consignes per intentar ajudar totes les persones implicades”. Ho podeu veure en el vídeo:

Podeu consultar el fulletó:

Des d’Osonament, es treballa l’acceptació de la situació personal i el compromís com agent actiu en el seu procés de rehabilitació. La intervenció tant individual com en grups se centra en les potencialitats i necessitats de cada persona, les quals defineixen els propis objectius de treball personal, amb el suport del seu professional de referència. 

Un dels punts bàsics és la millora dels hàbits saludables (alimentació, descans, activació física, cura de la salut i autocora) potenciant l’activació com a mitjà per millorar tant el benestar físic com emocional, les expectatives d’autoeficàcia i, de retruc, l’autoestima. Com que sovint hi ha molta comorbiditat de símptomes depressius i ansiosos, també es faciliten eines de regulació emocional i de gestió de l’estrès.

Reportatge sobre el grup d’activació emocional al programa Fet a Mida XTVL:

www.alacarta.cat/fetamida/tall/parlem-de-salut-mental