Conveni de col·laboració amb l’Escola Guillem de Mont-Rodon

Aquest matí hem signat un conveni de col·laboració amb l’Escola Guillem de Mont-Rodon de Vic, situada molt a prop de la seu d’Osonament, amb l’objectiu de treballar conjuntament per fomentar el benestar de les persones.

Un dels punts del conveni és impulsar la utilització per part de les persones ateses i dels professionals d’Osonament i dels alumnes i professionals de l’escola de determinats espais de les instal·lacions de les dues entitats. D’aquesta manera, aprofundirem en el coneixement de la tasca que es fa tant a l’escola com a Osonament. En aquests moments, les persones ateses a Osonament estan realitzant activitats a l’escola, com tennis-taula i Tai-txi.

D’altra banda, es fomentarà la realització i col·laboració en activitats que fomentin la reinserció comunitària de les persones amb problemes de salut mental i la sensibilització i coneixement de la salut mental als alumnes de l’Escola Guillem de Mont-Rodon.

Finalment, es promocionarà la realització i tasques de voluntariat de les persones ateses a Osonament en activitats de l’escola.

A la imatge, d’esquerra a dreta: Mercè Generó, gerent d’Osonament; Joan Escarrabill, director de l’Escola Guillem de Montrodón i Judith Martínez, psicòloga d’Osonament.