Borsa de treball

Vols treballar amb nosaltres?

Si vols formar part de la nostra borsa de treball, envia’ns el teu currículum, et mantindrem a la nostra base de dades i et tindrem en compte per a futurs processos de selecció.

seleccioosonament@osonament.cat 

El Responsable del Tractament, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes , endavant RGPD, l’informa que el tractament de les seves dades serà única i exclusivament poder dur a terme els processos de selecció de personal de l’entitat.
Les dades proporcionades seran conservades mentre duri el procés de selecció.
Vostè és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens lliura i té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit a la persona Delegada de Protecció de Dades a pdosonament@osonament.cat en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identificació o bé equivalent.