Cada dia oferim l’espai de Cafè Calor per a persones en consum actiu de substàncies

El programa de reducció de danys d’Osonament és un programa subvencionat pel departament de salut d’atenció a la població amb trastorns per ús de substàncies, centrat en reduir els riscos associats al consum, així com en el treball motivacional per millora de l’autocura i l’assoliment de l’abstinència.

Les activitats d’aquets programa estan adreçades als consumidors de tòxics que estan en actiu, desvinculats de la xarxa assistencial ambulatòria, o aquelles persones ateses tant al nostre servei, com al CASD, que mantenen conductes de risc, hàbits de salut deficitaris i que presenten mancances en relació a les seves necessitats bàsiques. Des d’Osonament entenem que la intervenció per a la  reducció de danys ha de complementar-se amb el treball per a la recuperació de projecte de vida de la persona atesa.

L’objecte és facilitar suport i ajuda a les persones amb problemes de drogodependències, en un marc d’intervenció estructurat, promovent l’assoliment de l’abstinència del tòxic, la reducció dels danys associats al consum, minimitzar el risc d’exclusió social, potenciar la reinserció social i millora de la qualitat de vida de les persones ateses.

En el marc d’aquest programa s’ofereix l’espai Cafè Calor, on les persones ateses tenen la possibilitat de fer un cafè i un esmorzar calent i beneficiar-se de serveis bàsics d’autocura (higiene, bugaderia, rober) que es consideren de necessitat primària i que alhora poden servir d’incentiu a les persones ateses per decidir incorporar-se al programa, ja que moltes vegades estan mancades d’aquests recursos bàsics, com són la higiene, el vestit i l’alimentació.

A banda de l’espai de cafè-calor, el programa de reducció de danys consta d’altres activitats com els tallers d’educació sanitària, l’educació i entrega de material de reducció de danys, la intervenció sanitària i seguiments de salut, seguiments tècnics individuals de l’assoliment dels objectius pactats en el pla de treball, intervencions breus terapèutiques i socials (infermeria, treball social i/o educació social) , assessorament social per resolució de demandes personals i gestió de recursos/serveis i atenció a les famílies. 

En José Luís és usuari del Centre de Dia CADO i explica què es fa al servei de Cafè Calor.

VÍDEO JOSE LUÍS

Comparteix aquesta publicació: