Arribem a 1.006 joves en el primer any de programa Ocell de Foc Osona-Berguedà

El balanç del primer any de funcionament del programa Ocell de Foc Osona-Berguedà, adreçat al col·lectiu juvenil, és molt positiu. S’han fet diferents accions de sensibilització, lluita contra l’estigma i difusió del programa, que han arribat a 1.006 joves. Aquestes accions han estat molt diverses, des de tallers de gestió emocional, xerrades en primera persona, sessions de coaching grupals en els clubs esportius vinculats al Consell Esportiu d’Osona (CEDO) i al Consell Esportiu del Berguedà, la Jornada de Salut Mental i Cultura “Rovell de Foc”, i altres accions als Punts Joves-Espais Ocell de Foc d’Osona.

D’altra banda, hem acompanyat a 153 joves que presentaven malestar emocional fruit del moment social i vital que vivien. Aquest acompanyament s’ha fet des de les entitats sentinella del programa i des dels Punts Joves-Espais Ocell de Foc del Consell Comarcal d’Osona, des de La Mancomunitat la Plana i des dels espais joves del Berguedà, amb l’objectiu de descentralitzar els punts d’atenció i apropar-nos els espais dels i les joves. D’aquests 153 joves, 7 han retornat al sistema educatiu i 7 més s’han inserit al mercat laboral.

L’objectiu del programa Ocell de Foc, finançat pel departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, és oferir atenció a joves, especialment als que presenten malestar emocional, per millorar la seva autonomia personal i facilitar la consecució dels seus objectius de vida.

El programa s’està portant a terme amb una aliança d’entitats impulsores i executores (entitats sentinelles) formada per Osonament -com entitat guia-, Fundació Privada Horitzó del Berguedà, Fundació Projecte i Vida, Associació cultural La Clota a les Adoberies, Consell Esportiu d’Osona, Consell Comarcal d’Osona i Consell Comarcal del Berguedà. Divendres, representants d’aquestes entitats es van reunir a Osonament per poder presentar el balanç de l’any ( a la foto de portada). A banda de les entitats sentinelles, també participen en el programa una vintena d’entitats satèl·lit.

Imatges d’algunes de les activitats del programa Ocell de Foc Osona-Berguedà