Aprovem el Pla per la Igualtat entre les dones i els homes de la Fundació CMPPO i de la Fundació Areté

Tenint com a un dels principis el de garantir la igualtat d’oportunitats en la selecció, la contractació, la promoció laboral i l’equitat en les retribucions, Osonament ha elaborat el Pla per la Igualtat entre les dones i els homes de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (2020-2023) i el Pla per la Igualtat entre les dones i els homes de la Fundació Areté (2020-2023). El primer va ser aprovat pel Patronat de la Fundació el passat 5 de maig i el d’Areté, el passat 28 d’octubre. A Osonament hi havia un pla implementat el 2009, però a la Fundació Areté és el primer que s’elabora.

Osonament també disposa d’una guia de recursos per a un llenguatge neutre i inclusiu i d’un Protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Comparteix aquesta publicació: