El 55,35% de l’atenció individual el 2020 va ser en línia

La pandèmia ha comportat tot un seguit de canvis notables en el dia a dia d’Osonament, suposant un important repte de resiliència tant per a les persones ateses, com per a  les famílies i l’equip de professionals. En aquest context, ja des dels inicis del confinament total, vam reforçar tots els mecanismes de resposta per continuar atenent de forma integral a les persones amb problemes de salut mental i addiccions d’Osona.

Un d’aquests canvis va ser la de començar a fer atenció telemàtica i, al cap d’uns mesos, ja podem publicar resultats. Així, segons les dades de memòria 2020, un 55,35% de les 6.668 sessions individuals que es van fer als serveis diürns d’Osonament van ser telemàtiques. Mentre que un 6,8% de les 2.858 sessions grupals van ser telemàtiques i un 2.1% en modalitat mixta (presencial i telemàtica).

El fet de poder continuar atenent a les persones va suposar una important despesa no prevista en teconolgia, però es va poder fer gràcies a l’esforç de tothom. Aquesta situació també va comportar el desplegament d’un sistema de coordinació molt més exhaustiu  amb la resta d’agents socials i sanitaris de la comarca d’Osona, per tal de poder contenir i acompanyar a un col·lectiu que es podia veure sobrepassat amb més facilitat davant d’una situació tan complexa.

Comparteix aquesta publicació: