8M: “Se’ns fa bola i no mola”

Amb motiu del 8M, Dia internacional de les dones, ens sumem a aquesta jornada amb la cantada d’una cançó protesta per tal reivindicar i denunciar les discriminacions de gènere i les violències envers les dones a través de la seva veu. Aquesta cançó, que porta per títol “Se’ns fa bola i no mola”, ha estat creada pel grup de Dones d’Osonament.

Des d’Osonament es pretén contribuir a l’apoderament de les dones com a col•lectiu destinatari prioritari de les nostres accions. Les dones amb problemàtica de salut mental i addiccions pateixen una estigmatització molt més elevada que els homes, provocant que puguin patir més problemes de salut mental associats. A aquest fet se li pot sumar l’origen migrant d’algunes dones i/o pertànyer al col·lectiu LGTBIQ+, les quals es poden trobar en situació de violència masclista i/o amb les seves llibertats limitades a conseqüència d’una educació i cultural basada en el patriarcat i la desigualtat de gènere, la discriminació i conductes d’odi.

Ens trobem, doncs, davant d’una interseccionalitat de desigualtats que pateixen les dones i el col•lectiu LGTBIQ+, per la qual cosa des dels diferents programes d’intervenció d’Osonament es potencien accions afirmatives per promoure la igualtat de condicions de totes les persones a través de formació dels professionals , actualització de protocols i guies i activitats.

Dins d’aquestes activitats fa uns anys es va promoure un grup de dones que en un inici estava orientat a dones que presentaven un consum actiu de substàncies, però davant la necessitat de poder realitzar una abordatge més integral i donar respostes a totes les dones d’Osonament, aquest any s’ha obert a totes les dones amb problemes de salut mental i/o addiccions vinculades a Osonament.

Les intervencions socioeducatives que és realitzen a l’activitat són en clau de dona (autoestima, gestió emocional, empoderament, sexualitat, relacions de dependència, autocura, violència de gènere….I) i amb dones amb veu (participació amb campanyes de sensibilització i lluita contra l’estigma i autoestigma).

MIRA EL VÍDEO DE LA CANTADA!