Rebem el Distintiu de Garantia de qualitat ambiental per l’edifici central d’Osonament

La Direcció General de Qualitat i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya ha atorgat el Distintiu de Garantia de qualitat ambiental per l’edifici d’Osonament. Es tracta d’un sistema català d’etiquetatge ecològic, que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent. Osonament ha certificat la Seu central en la categoria d’Edificis d’ús d’oficines.

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental identifica la qualitat ambiental de l’edifici i les activitats i usos que s’hi fan. Per aconseguir aquesta acreditació, Osonament ha aportat tota la documentació i informació requerida en l’informe d’avaluació (Model IAD-250) sobre diferents àmbits: estalvi i eficiència energètica; materials constructius de l’edifici; estalvi d’aigua; gestió de residus; disseny dels espais exteriors; criteris de compres; comunicació, sensibilització i formació ambiental; i altres aspectes generals de gestió ambiental.  

Aquest Distintiu té una vigència de 3 anys i servirà per a donar a conèixer la qualitat ambiental de l’edifici i el compromís d’Osonament a favor del medi ambient i l’acció climàtica entre els usuaris i professionals de l’entitat