Trobada de persones usuàries del Programa de Suport a la Pròpia Llar

El passat divendres vam realitzar una de les trobades que fem cada any de persones usuàries del Programa de Suport a la Pròpia Llar (PSALL). El grup es va reunir a la sala polivalent, on es va fer una xerrada sobre alimentació saludable, a càrrec de Mireia Vilamala, la doctorand industrial d’Osonament i la UVIC-UCC en dietètica i nutrició. Posteriorment, es va fer un dinar.

PSALL és un programa especialitzat de suport a la vida autònoma de persones amb trastorn mental de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) que viuen de manera independent a la seva pròpia llar.

Té com a objectiu preferent el suport als projectes de vida autònoma de les persones, afavorint al màxim la seva autonomia personal; i dóna suport a la persona en les activitats de cura personal,  gestió domèstica i comunitària, en la planificació i la  gestió de la seva llar, els seus assumptes administratius i financers, la seva salut i la utilització dels recursos de la comunitat.

El PSALL ofereix serveis en les següents àrees d’intervenció: la cura personal, la vida a la llar, la salut , la seguretat, la vida laboral, la vida familiar, la vida a la comunitat i la gestió de recursos. Les intervencions es formulen mitjançant un pla d’atenció personal.