TOP 2 POSITION

Tel. 93 889 50 59 / C/e: osonament@osonament.cat

social

Seguretat i salut laboral

Política de Prevenció de Riscos Laborals

OSONAMENT, entenent que la prevenció dels riscos laborals associats a les activitats que es duen a terme a la nostra entitat, és un element clau de la seva gestió, així com que tots els seus integrants han de prestar el màxim interès i esforç amb l’objectiu d’aconseguir un entorn de treball segur i saludable per tots els que en formem part, i també per totes aquelles persones que puguin prestar els seus serveis a les nostres instal·lacions.

 Prevenció de Riscos Laborals.pdf

Certificat del sistema de gestió

OSONAMENT, entenent que la prevenció dels riscos laborals associats a les activitats que es duen a terme a la nostra entitat, és un element clau de la seva gestió, així com que tots els seus integrants han de prestar el màxim interès i esforç amb l’objectiu d’aconseguir un entorn de treball segur i saludable per tots els que en formem part, i també per totes aquelles persones que puguin prestar els seus serveis a les nostres instal·lacions.

 

Comparteix aquesta publicació:

top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat