Reunió anual del Consell de Participació de Club Social, CADO i Servei Prelaboral

 

El passat dimarts 10 d’abril es va celebrar la reunió anual del consell de Participació de Centres del Club Social, Centre de Dia CADO i Servei Prelaboral d’Osonament. Es tracta d’una trobada que té per objectiu donar veu i fomentar la participació a totes les parts implicades en la vessant assistencial de l’entitat. Un dels punts de l’ordre del dia va ser la presentació de la memòria d‘activitats de l’any 2017, així com els objectius estratègics previstos per l’any 2018.

També es va fer aprovació del reglament de règim intern.

Aquest consell es va formalitzar el febrer de 2017 i té la següent composició:

  • La presidència, que recau en el coordinador del Servei Prelaboral
  • Dues persones en representació dels professionals del centre
  • Un representant del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya .
  • Una persona en representació de les famílies de les persones usuàries del servei de club social.
  • Quatre persones ateses: una representant del centre de dia CADO, una persona representant del servei prelaboral, i dues persones del club social.
  • Un representat de l’Administració local de l’Ajuntament de Vic.
  • La Gerent de l’entitat gestora Osonament.

Osonament té un consell més antic, el Consell de Participació de la Llar Residència de Manlleu, amb representació també de les administracions, professionals del centre residencial, familiars i persones ateses.