TOP 2 POSITION

Tel. 93 889 50 59 / C/e: osonament@osonament.cat

social

Gestió ambiental

Un edifici ecosostenible

La seu central d’Osonament  integra criteris de sostenibilitat que el 2017 ens han permès obtenir la Qualificació energètica A de l’edifici seu de l’entitat (la més eficient).

Gestió de residus

Des d’Osonament i partint del ferm compromís de l’entitat amb la preservació del medi ambient i el canvi climàtic i com a part de la materialització del nostre valor de Responsabilitat i sostenibilitat encarreguem a la Vola l’elaboració del Pla de Gestió de Residus d’Osonament. El pla de gestió de residus disposa de 19 accions dividides en 49 actuacions concretes.

 

Petjada de Carboni

Portem a terme un pla d’acció per reduir el nostre impacte en el medi ambient en base al càlcul de la nostra petjada de carboni,  iniciant doncs una tendència a la reducció d’emissions. Com a acció més destacable tenim l’adquisició de 2 bicicletes i 4 tricicles elèctrics per al Servei de Repartiment d’Areté.

 

Protocol d’estalvi energètic

A la Llar Residència de Manlleu es continua amb el seguiment per part del Consell Comarcal de l’aplicació de mesures per l’estalvi energètic. El pla implica canvis en els hàbits de consum i la substitució de la il·luminació per sistemes més sostenibles i la millora d’instal·lacions de la llar.

 

Política de Gestió de Residus

Osonament, com a entitat amb un ferm compromís amb el medi ambient i el canvi climàtic i com a part de la materialització del seu valor de Responsabilitat i sostenibilitat, elabora i aprova aquesta política de gestió de residus per tal d’establir els principis que han de regir l’actuació del dia a dia, tant dels usuaris com dels professionals que en formem part, amb l’objectiu de millorar la nostra sostenibilitat, minimitzant el nostre impacte al medi ambient.

  Política de Gestió de Residus.pdf

 

Responsabilitat social: Qualitat / Protecció de dades / Pla igualtat / Respecte al medi ambient

top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat