TOP 2 POSITION

Tel. 93 889 50 59 / C/e: osonament@osonament.cat

social

Gestió ambiental

Un edifici ecosostenible

La seu central d’Osonament  integra criteris de sostenibilitat que el 2017 ens han permès obtenir la Qualificació energètica A de l’edifici seu de l’entitat (la més eficient).

Gestió de residus

Des d’Osonament i partint del ferm compromís de l’entitat amb la preservació del medi ambient i el canvi climàtic i com a part de la materialització del nostre valor de Responsabilitat i sostenibilitat encarreguem a la Vola l’elaboració del Pla de Gestió de Residus d’Osonament. El pla de gestió de residus disposa de 19 accions dividides en 49 actuacions concretes.

 

Petjada de Carboni

Portem a terme un pla d’acció per reduir el nostre impacte en el medi ambient en base al càlcul de la nostra petjada de carboni,  iniciant doncs una tendència a la reducció d’emissions. Com a acció més destacable tenim l’adquisició de 2 bicicletes i 4 tricicles elèctrics per al Servei de Repartiment d’Areté.

 

Protocol d’estalvi energètic

A la Llar Residència de Manlleu es continua amb el seguiment per part del Consell Comarcal de l’aplicació de mesures per l’estalvi energètic. El pla implica canvis en els hàbits de consum i la substitució de la il·luminació per sistemes més sostenibles i la millora d’instal·lacions de la llar.

 

Responsabilitat social: Qualitat / Protecció de dades / Pla igualtat / Respecte al medi ambient

top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat