TOP 2 POSITION

Tel. 93 889 50 59 / C/e: osonament@osonament.cat

social

Qualitat

Certificació ISO 9001:2015

L’entitat segueix un Sistema de Gestió de la Qualitat encarat cap a la millora contínua. Cada any es marquen objectius, es mesuren i s’avaluen resultats i es fixen noves accions de millora. El 2017, les diferents àrees d’Osonament van estar certificades conforme la norma ISO 9001:2015 (des del 14 de novembre).

 

Política de Qualitat

La política de qualitat fixa les directrius fonamentals per definir i garantir la qualitat dels nostres serveis, així com el compliment dels requeriments legals i està orientada a la satisfacció de les necessitats de les persones que atenem amb vocació de millora continua.

 Política de Qualitat.pdf

Política de Prevenció de Riscos Laborals

OSONAMENT, entenent que la prevenció dels riscos laborals associats a les activitats que es duen a terme a la nostra entitat, és un element clau de la seva gestió, així com que tots els seus integrants han de prestar el màxim interès i esforç amb l’objectiu d’aconseguir un entorn de treball segur i saludable per tots els que en formem part, i també per totes aquelles persones que puguin prestar els seus serveis a les nostres instal·lacions.

 Prevenció de Riscos Laborals.pdf

Política de Gestió de Residus

Osonament, com a entitat amb un ferm compromís amb el medi ambient i el canvi climàtic i com a part de la materialització del seu valor de Responsabilitat i sostenibilitat, elabora i aprova aquesta política de gestió de residus per tal d’establir els principis que han de regir l’actuació del dia a dia, tant dels usuaris com dels professionals que en formem part, amb l’objectiu de millorar la nostra sostenibilitat, minimitzant el nostre impacte al medi ambient.

  Política de Gestió de Residus.pdf

 

Responsabilitat social: Qualitat / Protecció de dades / Pla igualtat Respecte al medi ambient

top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat