TOP 2 POSITION

Tel. 93 889 50 59 / C/e: osonament@osonament.cat

social

Àrea de Rehabilitació

L’àrea de Rehabilitació d’Osonament dóna resposta a la rehabilitació psicosocial de persones majors de 16-18 anys residents a la comarca d’Osona i amb diagnòstic de trastorn Mental Sever (TMS) i/o addiccions. Parteix  d’un model participatiu comunitari centrat en la persona, amb la integració funcional dels serveis que la componen (SRC, CADO i CLUB SOCIAL).

Com pots accedir als nostres serveis?

A través del teu psiquiatre referent qui es posarà en contacte amb nosaltres ens farà un informe i et trucarem per donar-te una hora per venir a fer una entrevista d’acollida amb nosaltres si vols venir al club social o al centre de dia de cado també ho pots fer per iniciativa pròpia i et donarem una hora per fer entrevsita d’acollida.

 Servei de Rehabilitació Comunitària en salut mental     

Recurs sanitari concertat amb el CatSalut adreçat a persones majors de 16 anys, residents a la comarca d’Osona i amb diagnòstic de trastorn Mental Sever (TMS), que en funció de les característiques clíniques i psicosocials precisen d’un tractament específic i rehabilitador continuat.

Centre de dia CADO

Servei d’acolliment diürn d’atenció a les drogodependències d’Osona, que desenvolupa activitats d’inserció social, integració laboral i acompanyament als processos terapèutics per assolir l’abstinència, promoure el manteniment de la salut i hàbits de vida saludables i promoure la reinserció social.

Club social

Servei social especialitzat, subvencionat pel  Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,  adreçat a persones que, a causa de patir problemes de salut mental, tenen dificultats en la seva inclusió social i comunitària. Aquest servei té com a objectiu principal promoure les relacions socials i la utilització del temps lliure.

Aquests serveis parteixen d’uns programes d’intervenció adreçats a les persones en funció de les seves necessitats independentment del servei al qual estan adjudicats.

Joves en acció

 _MG_0740

Comparteix aquesta publicació:

top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat