TOP 2 POSITION

Tel. 93 889 50 59 / C/e: osonament@osonament.cat

social

Ètica

Espai de Reflexió Ètica en Serveis d’Intervenció Social (ERESS)

L’ERESS d’Osonament és un espai per dialogar i deliberar sobre diferents problemàtiques ètiques que es puguin produir en la pràctica de la intervenció a l’entitat i té com a objectiu final assessorar sobre la seva resolució i millorar, d’aquesta manera, la qualitat de l’atenció a les persones.

Podeu consultar el Codi Ètic d’Osonament

Qui somMissió, visio i valors / Història / Equip / L’edifici / Dades destacades / Estratègia corporativa / Treball col·laboratiu / Ètica / Docència i recerca

top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat