TOP 2 POSITION

Tel. 93 889 50 59 / C/e: osonament@osonament.cat

social

Equip

Els professionals que treballen a Osonament són una peça fonamental per poder garantir un servei de qualitat a les persones usuàries dels serveis. En tots els nostres recursos, comptem amb equips multidisciplinaris (professionals de Psicologia, Logopèdia, Teràpia Ocupacional, Treball Social, Integració Social,  Monitors/es…) que treballen amb professionalitat, entusiasme i seguint els valors i les pautes ètiques de l’entitat.

Gerència: Mercè Generó mgenero@osonament.cat

Responsables d’àrees:

Serveis Residencials: Inés Barenysibarenys@osonament.cat

Serveis d’Atenció a la Llar: Nel·la Gonzalo / ngonzalo@osonament.cat

Àrea Rehabilitació Comunitària: Judith Martínez / jmartinez@osonament.cat

Àrea Inserció Laboral: Jordi Plans / jplans@osonament.cat

Àrea de Logopèdia: Jordi Sarrió / jsarrio@osonament.cat

RRHH: Ricard Núñez / rnunez@osonament.cat

Gestió Econòmica: Pol Casanovas pcasanovas@osonament.cat

Comunicació i Protocol: Eli Piñol / comunicacioosonament@osonament.cat

Jurídica i Protecció de dades: Montse Mora / prevencioosonament@osonament.cat  //  pdosonament@osonament.cat

 

La Representació, govern i administració d’Osonament a títol legal i fundacional correspon al Patronat, que exerceix les funcions pròpies de govern, administració, gestió i conservació i defensa dels béns de la Fundació. El Patronat el presideix el President del consell Comarcal d’Osona i en formen part onze membres en representació d’alguns ajuntaments (Vic, Manlleu, Tona i Torelló), d’entitats d’Osona (Càritas Diocesana i Associació Sant Tomàs) i dels professionals d’Osonament.

 

Composició del Patronat Fundació CMPPO

Presidència (Consell Comarcal d’Osona)

Jacint Codina. Vocal (patró vitalici)

Representant de l’Ajuntament de Manlleu

Representant de l’Ajuntament de Tona

Representant de l’Ajuntament de Vic

Representant de l’Ajuntament de Torelló

Dolors Bardolet. Vocal (representant Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Osona)

Alexandre Fernandez. Vocal (representant del Consell Empresarial d’Osona)

Marina Geli. Vocal (representant de la Fundació Universitària Balmes)

Antoni Ramírez. Vocal (representant de l’Associació Sant Tomàs)

Jordi Sarrió. Vocal (representant dels professionals de la FCMPPO)

Antoni Serrat Climent. Vocal (representant de Càritas Diocesana)

 

Composició del Patronat de Fundació Areté

Presidència (representant del Consell Comarcal d’Osona)

Tres representants de la Mancomunitat La Plana

Mercè Generó. Secretària (representant Fundació CMPPO)

Miquel Riera. Vocal (representant Fundació FCMPPO)

Ramon Viñas. Vocal (representant Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Osona)

Qui somMissió, visio i valors / Història / Equip / L’edifici / Dades destacades / Estratègia corporativa / Treball col·laboratiu / Ètica / Docència i recerca

top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat