TOP 2 POSITION

Tel. 93 889 50 59 / C/e: osonament@osonament.cat

social

Equip

Els professionals que treballen a Osonament són una peça fonamental per poder garantir un servei de qualitat a les persones usuàries dels serveis. En tots els nostres recursos, comptem amb equips multidisciplinaris (professionals de Psicologia, Logopèdia, Teràpia Ocupacional, Treball Social, Integració Social,  Monitors/es…) que treballen amb professionalitat, entusiasme i seguint els valors i les pautes ètiques de l’entitat.

Gerència: Mercè Generó mgenero@osonament.cat

Responsables d’àrees:

Serveis Residencials: Inés Barenysibarenys@osonament.cat

Serveis d’Atenció a la Llar: Nel·la Gonzalo / ngonzalo@osonament.cat

Àrea Rehabilitació Comunitària: Judith Martínez / jmartinez@osonament.cat

Àrea Inserció Laboral: Jordi Plans / jplans@osonament.cat

Àrea de Logopèdia: Jordi Sarrió / jsarrio@osonament.cat

RRHH: Ricard Núñez / rnunez@osonament.cat

Gestió Econòmica: Pol Casanovas pcasanovas@osonament.cat

Comunicació i Protocol: Eli Piñol / comunicacioosonament@osonament.cat

Jurídica i Protecció de dades: Montse Mora / prevencioosonament@osonament.cat  //  pdosonament@osonament.cat

 

La Representació, govern i administració d’Osonament a títol legal i fundacional correspon al Patronat, que exerceix les funcions pròpies de govern, administració, gestió i conservació i defensa dels béns de la Fundació. El Patronat el presideix el President del consell Comarcal d’Osona i en formen part onze membres en representació d’alguns ajuntaments (Vic, Manlleu, Tona i Torelló), d’entitats d’Osona (Càritas Diocesana i Associació Sant Tomàs) i dels professionals d’Osonament.

 

Composició del Patronat Fundació CMPPO

Joan Roca. President (representant del Consell Comarcal d’Osona)

Joaquim Vivas. Vicepresident  (membre fundador del CMPPO)

Jacint Codina. Vocal (patró vitalici)

Carme Trillas. Vocal (representant de l’Ajuntament de Manlleu)

Maria del Mar Cuxart. Vocal (representant de l’Ajuntament de Tona)

Gràcia Ferrer. Secretària (representant de l’Ajuntament de Vic)

Carme Francolí. Vocal (representant de l’Ajuntament de Torelló)

Marina Geli. Vocal (representant de la Fundació Universitària Balmes)

Antoni Ramírez. Vocal (representant de l’Associació Sant Tomàs)

Jordi Sarrió. Vocal (representant dels professionals de la FCMPPO)

Antoni Serrat Climent. Vocal (representant de Càritas Diocesana)

 

Composició del Patronat de Fundació Areté

Joan Carles Rodríguez.  President (representant del Consell Comarcal d’Osona)

Lluís Verdaguer.  Vicepresident (representant Mancomunitat La Plana)

Carles Baronet. Vocal  (representant Mancomunitat La Plana)

Mercè Generó. Secretària (representant FCMPPO)

Ramon Llorà. Vocal (representant Mancomunitat La Plana)

Miquel Riera. Vocal (representant FCMPPO)

Joaquim Vivas. Vocal (representant FCMPPO)

Ramon Viñas. Vocal (representant AFMMO)

Qui somMissió, visio i valors / Història / Equip / L’edifici / Dades destacades / Estratègia corporativa / Treball col·laboratiu / Ètica / Docència i recerca

top 3 position
Carrer Josep Maria Selva, 2, Vic. Tel. 93 889 50 59 / C/e osonament@osonament.cat