Osonament, inclosa en el cens d’entitats de foment de la llengua catalana

Osonament ha estat inclosa en el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana. Aquest cens agrupa entitats privades sense finalitat de lucre, organitzacions sindicals i empresarials, col·legis professionals i altres corporacions de dret públic que duen a terme activitats per fomentar la llengua catalana, dins del seu àmbit d’actuació. S’entén per foment de la llengua catalana la realització d’activitats que promouen actituds positives envers el català o tendeixen a incrementar-ne el coneixement o l’ús entre la població en general o en col·lectius concrets.

El català és la llengua habitual de totes les comunicacions que fa l’entitat de forma externa i interna, inclús amb les persones no catalanoparlants. L’edició de tot el material (tríptics, memòries, cartells…) es fa exclusivament en català. En aquest sentit, destacar l’edició de tretze catàlegs del projecte Parelles Artístiques (800 exemplars en cada edició).

Promovem que les persones que atenem en els nostres serveis puguin fer cursos de català amb l’objectiu de millorar la seva inclusió comunitària i la seva inserció sociolaboral. Així mateix, realitzem dos tallers de lectura de forma setmanal utilitzant llibres en català. Celebrem també des de fa molts anys la Diada de Sant Jordi amb un concurs de poesia i narrativa.

Les diferents webs i els correus electrònics de l’entitat tenen el domini .cat

Disposem d’una guia en català per fomentar el llenguatge neutre i lliure de discriminacions per raó de gènere.

El juny de 2019 van presentar el llibre sobre els quaranta anys d’història de la salut mental a Osona “El color de la vida. 40 anys de salut mental a Osona”, escrit pel periodista Toni Coromina, amb pròleg de Sílvia Cóppulo. Només s’ha fet edició en català (1.000 exemplars).